Ако вече веднъж сте филизили лозите, не смятайте, че сте приключили с въпросната зелена резитба. При благоприятни условия, като сегашните, израстват нови филизи, а това налага редовното им отстраняване.

Внимание!

Особено важно е да не се допусне развитието на филизи по стъблата на младите лози, на които предстои да придадете някоя от стъблените формировки.

Недопустимо е развитието на филизи и по стъблата и кордоните на вече формираните лози.

Лозовите растения са във фаза буен растеж, което налага редовното привързване на летораслите към носещата конструкция. Не бива да се допуска те да полягат и да се разпростират по земята, защото това увеличава опасността от зараза с мана. А в такива случаи и пръскането е силно затруднено.

Съвет за двора

Трябва да се следи как протича цъфтежът, особено при дворно отглежданите десертни сортове, за да се вземат навременни мерки при евентуално изресяване.

Ако е необходимо, може и сега да се направи колтучене – това да стане в частта на ресите, за да създадете по добра възможност за опрашване при сортовете с едри листа.

Не е отминала опасността от градушки. При евентуални поражения още в следващите часове трябва да се вземат съответните мерки - пръскане с медни препарати (бордолезов разтвор), а в някои случаи и специална резитба.