Несъответствия на правни основания с очертанията в Интегрираната система за администриране и контрол на Държавен фонд „Земеделие” - ИСАК и тази година тревожат много от земеделските производители. До края на май бе срокът, в който те можеха да заявят площите си за подпомагане и да нанесат корекции без санкции. Но често в системата се появява сигнал за липса на правни основания, дори такива, които предходни години са били налични в нея. 

Попитахме Министерството на земеделието, храните и горите какво трябва да знаят бенефициентите по директните плащания, след като се чака правните основания да бъдат качени в ИСАК от страна на ведомството? Ще могат ли да коригират заявленията си или пък да получат правните основания след този срок без да бъдат санкционирани? 

Отговорът, който получихме чрез пресцентъра на министерството, гласи:

В периода от 18 до 31 май земеделските производители можеха да направят корекции без санкции и да видят дали техните правни основания са излезли в системата.

Дори и да не са отворили заявлението си в този период, след актуализацията правните основания се появяват в ИСАК и ако има забележка, тя автоматично отпада.

От 1 до 11 юни земеделските стопани могат да променят заявленията си със санкции в размер на 1% за всеки работен ден в този период за размера на промяната.

Окончателната актуализация на правните основания ще се извърши след края на кампанията за директни плащания.

В подадени заявления за подпомагане, които са били със забележка при затварянето им поради липса на правни основания, и те вече са налични след окончателната актуализация, забележката автоматично отпада и няма да има санкции за земеделските стопани.