За бързо наддаване на тегло на бройлерите трябва да се осигури постоянно хранене и поене по схемата предстартер - стартер - угояване - финишер. Не трябва да се забравя, че

съотношението храна-вода трябва да е 1:1,7.

Водата трябва да е винаги прясна, чиста, със стайна температура - не по-висока от 18-22 градуса.

Най-добрият вариант на хранене на бройлерите е с комбиниран фураж. Структурата на храната зависи от възрастта на птиците - от готовността на храносмилателния им тракт да преработва един или друг фураж.

Затова

* до 10-дневна възраст на пилетата се изхранват с микрогранули;

* от 11-ия до 24-ия ден - гранули с диаметър 2-3,5 мм;

* от 25-ия ден до клането - гранули с диаметър 3,5 мм.

Броят на храненията

също се променя с възрастта:

* първата седмица - 8 пъти дневно;

* втората седмица - 6 пъти;

* третата седмица - 4 пъти;

* от четвъртата седмица до края - 2 пъти.

Във фаза предстартер и стартер пилетата бързо натрупват тегло, тогава се формира и костната им система. Затова трябва да се хранят често:

 Броят на храненията също зависи от възрастта на подрастващите бройлери
Броят на храненията също зависи от възрастта на подрастващите бройлери