Най-големият плюс е, че икономисва 1/3 от концентрата

Основен въпрос при угояването на свинете е как да се хранят - на воля или ограничено. Най-изгодно е да храните животните на воля, за да се осигури висок среднодневен прираст и да се ускори угоителният процес

Затова ви трябват:

1) зелени фуражи - люцерна;

2) или сочни - кръмно цвекло, тикви, картофи.

Когато използвате картофи (задължително сварени или запарени), количеството на концентрирания фураж в дажбите може да се намали с 60%, без да се влошат резултатите.

За угояване на свине може да се използуват и различни

отпадъчни продукти

- обезмаслено мляко, суроватка, бульон от преработката на месо, кухненски отпадъци и др.

Свинете, хранени с гранулирани фуражи, ги оползотворяват със 7-8% по-добре в сравнение с негранулираните.

При хранене със сухи или навлажнени фуражи продуктивните показатели на угояваните свине и в двата случая са практически еднакви.

Мокрото хранене обаче позволява да се оползотворяват някои отпадъчни течни продукти:

* суроватка;

* обезмаслено мляко;

* бульони от кланиците и др.

Внимание! Не се допуска мокро хранене с гранулирани фуражи.

Свинете, хранени с гранулирани фуражи, ги оползотворяват със 7-8% по-добре в сравнение с негранулираните.
Свинете, хранени с гранулирани фуражи, ги оползотворяват със 7-8% по-добре в сравнение с негранулираните.