Въпросът е от Кирил Тодоров, който има разнообразни ягодоплодни видове

* Почвата около стъблата на касиса, а също и на останалите ягодоплодните култури –малини, къпини, цариградско грозде, както и арония, трябва да се окопаят по-плитко – на около 5-6 см дълбочина. Важно е да се внимава да не се повредят или унищожат кълновете, които покарват около подземната част на стъблото.

* Ако растенията са засадени в редове, то междуредията се прекопават на по-голяма дълбочина – 12-13 см, тъй като там няма разположени корени.

Внимание!

Ако окопавате на по-голяма дълбочина, може да унищожите част от кореновата система на растенията. Вследствие на това се нарушава водния и хранителния им режим.

* През пролетта, когато издънките на ягодоплодните култури нараснат на височина около 10-12 см, това е ориентир, който подсказва, че трябва да се натори. Ориентировъчната доза е 15-30 кг амониев нитрат на 1 декар насаждение.

Минералният тор се разхвърля на повърхността около издънките на растенията. Препоръчително е да се направи след дъжд или поливка, тъй като тогава се усвоява по-добре от растенията. Когато насаждението е от повече редове, торът може да се разпръсне по цялата почвена повърхност.