Критичен период при лозята за заразяване с мана и оидиум

Дукена Жолева,
агрометеоролог при НИМХ

През повечето дни от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. В началото на седмицата развитието на земеделските култури ще протича с по-ускорени темпове, при наднормени средноденонощни температури.

Съществено понижение на температурите, но без критични минимални стойности за земеделските култури, се очаква в края на второто и началото на третото десетдневие на май.

Прогнозираните валежи ще поддържат добро нивото на влагозапасите в 50 и 100-cм почвен слой – над 80% от ППВ. Те ще се отразят благоприятно на зимните житни култури, които са в репродуктивен стадий от развитието си и имат повишени изисквания към влагата в почвата. При пшеницата ще се наблюдава цъфтеж, оплождане и наливане на зърното. В края на периода при ечемика в крайните югозападни райони на страната (агростанция Сандански) ще се наблюдава и начало на фаза млечна зрелост .

При слънчогледа и царевицата ще протича листообразуване.
При лозата ще се наблюдава поява на съцветие. Тази фаза е критична за заразяване с мана (Plasmopara viticala) и оидиум (Uncinula necator). Прогнозираните чести валежи през периода ще възпрепятстват растителнозащитните пръскания, ще бъдат предпоставка за повишаване на инфекциозния фон от някои гъбни патогени: ръжди, септориоза и фузариоза по пшеницата; мани по зеленчуковите култури и лозата; кафяво гниене по плодовете на ранните сортове череши.

През периода не са изключва вероятността за локални градушки. Засегнатите от градушка култури при първа възможност трябва да се третират с медсъдържащи фунгициди за по-бързо калциране на раните и намаляване на риска от вторични зарази.

През третото десетдневие на май при средноранните сортове череши повреди нанася черешовата муха. За ограничаване вредите от този неприятел трябва да се извърши третиране в началото на фаза узряване (плодовете на черешата започнат слабо да порозовяват) с някои от следните инсектициди; Суми алфа 5 ЕК – 0,012%, Фюри 10 ЕК-0,0125%, Афърм опти – 0,2%, Децис 100 ЕК - 0,012%, Децис Трап Церази - 0,015%, Дека ЕК – 0,03%, Карате Зеон 5 КС– 0,015% и др..