През май медосборът зависи от фазата на цъфтеж на растенията в района на пчелина - в радиус от 2-3 км

След прецъфтяването на даден вид основно медоносно растение - например бялата акация, следва период на нектароотделяне

или поддържаща паша

След това може да има и по-късна обилна главна паша. Това е характерно за полупланинските райони.
В полските райони главна паша се получава от еспарзета, люцерна, резене и др. В полупланинските и планинските райони главната паша е от ливадна растителност, липа, манова паша и др.

Пашата е настъпила, ако пчелите усилено летят

И то в двете посоки - от и в кошера. Освен това движението трябва да продължава от сутрин до вечер.

Другите признаци за активна паша са:

* връщащите се от работа пчели са с издути коремчета;

* летят безшумно и тежко кацат на прилетната дъска;

* бързо се устремяват към входа на кошера;

* излизащите пчели бързо излитат през входа;

* с голяма скорост се устремяват към източниците на нектар.

Пчелите могат да летят и до 3 км, ако трябва да търсят храна. Но този вид хранене не е много енергийно ефективен за пчелата и най-вече за пчеларя.

 Пчеларят трябва постоянно да е на пчелина. Сега се доразширяват гнездата с восъчни основи
Пчеларят трябва постоянно да е на пчелина. Сега се доразширяват гнездата с восъчни основи
Ако се налага, се изрязват изградени и запечатани далаци на строителните рамки
Ако се налага, се изрязват изградени и запечатани далаци на строителните рамки
челарят трябва да следи как се развива семейството
челарят трябва да следи как се развива семейството