Ново проучване от Университета Нов Южен Уелс, Австралия показва, че използването на безпилотните летателни апарати може да е по-добро за животните от традиционните методи за паша.

Изследователите твърдят, че методите за паша имат пряко въздействие върху хуманното отношение към животните. „Пасището е неразделна част от земеделието. Тъй като овцете са познавателни живи същества, нашата социална и етична отговорност е да се грижим за благосъстоянието им, ако ще си взаимодействаме с тях“, смятат учените.

Изследването, публикувано в „Scientific Reports“, има за цел да види дали екипът може да разработи автономна система, която отчита благосъстоянието на овцете и дава възможност на земеделския производител да използва съвременни технологии (в случая изкуствен интелект), като същевременно гарантира социални и етични норми, задължителни за животните.

И сега дроновете се използват от фермерите, така че това не е съвсем ново. Но изследователите установили, че няма разбиране за това

как овцете взаимодействат с технологиите

и как това влияе върху хуманното отношение към животните.

Проучването е установило, че овцете имат по-висок сърдечен ритъм, когато пасат по традиционни начини. Така че обикновеното преместване на друго място за хранене всъщност стресира животното. Като използва дронове, които издават определени звуци, екипът успява да намали натоварването върху овцете.

Учените измерват вариации в сърдечната честота

и установяват, че тя е много по-ниска при използване на безпилотни летателни апарати с подходяща скорост на приближаване и че животните наистина реагират на технологията. Ако се пускат определени звуци, които позволяват на овцете да използват сензорите, слуха и остротата на зрението си, те се движат много по-лесно.
Изследването е част от дългосрочна визия, при която човешкият и изкуственият интелект работят заедно за насърчаване на благосъстоянието на фермите.

„Всичко е свързано с развитието на положителни взаимоотношения между фермерите, технологията, която им е на разположение, и хуманното отношение към животните. Искам да дам възможност на земеделските производители да работят по различни начини, като същевременно поддържам социална отговорност за хуманното отношение към животните и етиката“, заяви Кейт Яксли, директор на научните изследвания.