Очакваните валежи в края на седмицата ще затруднят работата на полето

През изтеклия период развитието на земеделските култури беше с ускорени темпове, при наднормени температури. В началото на май, на много места дневните стойности надхвърлиха 30о C (Велико Търново – 31.1, Лом – 31.2, Пазарджик – 31.3, Видин – 31.4, Шумен – 31.4, Казанлък – 31.5, Хасково – 31.7, Сандански – 31.7).

През следващата седмица агрометеорологичните условия ще се определят от температури около обичайните за второто десетдневие на месец май. Вегетационните процеси при селскостопанските култури ще протичат с нормални темпове.

През периода при пшеницата и ечемика ще се наблюдават различни фази – вретенене, преход към изкласяване и изкласяване. На места в Южна България (агростанция Сандански) при ечемика ще започне цъфтеж. При зимната рапица ще протичат фазите цъфтеж, образуване и нарастване на шушулките.

При овощните видове ще се осъществява разлистване и формиране на завръзите. При лозата ще протича развитието на 1-3 лист. При засетите пролетни култури – царевица и слънчоглед ще наблюдаваме поникване и листообразуване.

През първия ден от новата седмица на места има вероянтост за образуване на слани и възможни повреди по пролетните и зеленчуковите култури, намиращи се в ранни фази от развитието си.

През първата половина от периода съществени валежи не се прогнозират и агрометеорологичните условия ще са подходящи за сезонните агротехнически дейнсоти и растителнозащитните пръскания.

Третиранията да се провеждат при температура на въздуха не по-висока от 25 оC. Овлажнението на обработваемия почвен слой ще позволява довършване сеитбата на царевица за зърно.

През втората половина от седмицата (14-15 май) се прогнозира по-голяма вероятност за валежи и ограничаване възможностите за работа на полето.