Вече има признаци, че тази година е по-голяма опасността по листата на лозите да се появят два вида петна - хлоротични и мозаечни. Коварният причинител на болестта мана - гъбата Plasmopara viticola - изисква за развитието си висока влажност, температура и зелени тъкани, а всичко това ще е налице.

Какво, може би, не знаете

При благоприятни условия спорите й се образуват за кратко време - от 4 до 6 часа. Те са леки и най-малките въздушни течения ги отнасят надалеч, а така патогенът се разпространява и заразява бързо.

* При температура 6-8 С патогенът запазва жизнеспособността си от 3 до 8 седмици.

* При температура 13 С и 70% влажност на почвата се развива за 7 дни.

* При 14-16 С - за 5 дни.

* При 20-22 С - за 2-3 дни.

* Чак при 33 С той не покълва.

Хлоротичните петна се появяват по нарастващите листа. Те са бледозелени, закръглени, разширяващи се и се наричат мазни петна. Отначало са малки, по-късно се разширяват и стават жълтеникави. При влажни условия от долната им страна се образува характерен белезникав налеп. При застаряване на листата петната се оцветяват в жълтокафяво и изсъхват.

Мозаечните петна се образуват по листа, които са завършили растежа си. Те са ограничени от жилките, дребни са, и многоъгълни, по което се разпознават лесно. Когато петната обхванат цялата листна петура, ако това се допусне, тя изсъхва.

Цветовете и младите завръзи страдат по друг начин – те се покриват със сивобелезникав налеп, пожълтяват, покафеняват и също изсъхват.
По-късно, когато дойде времето на малките гроздови зърна с размер на грахово зърно, се появява и

опасната форма - кафяво гниене

При нея по дръжките на зърната се вижда кафява некроза с характерни вдлъбнатини, които постепенно нарастват.
От това неминуемо следва, че зърната ще изсъхнат, ще се мумифицират и, естествено, ще започнат да капят преждевременно.

При силна зараза и листата може да окапят много по-рано, ресите да изсъхнат, ягоридата да се прореди.

Болестта е най-опасна във фазите от цъфтежа до големина на зърната като грах, така че в този период бъдете внимателни.

Формата кафяво гниене на маната е една от най-опасните, гледайте да я предотвратите
Формата кафяво гниене на маната е една от най-опасните, гледайте да я предотвратите