Цъфтежът на лозите в основните лозарски райони у нас обикновено започва в края на май. Но в някои години това може да се случи и доста по-рано и нормалните срокове да бъдат изпреварени. Ако има по-високи температури в началото на вегетацията, това избързване може да стане факт, особено в по-ниските райони, които са с по-топъл климат.

По принцип смята се, че оптималната температура за започване на цъфтежа на лозите е 25-30 градуса С.

Забележете, че и под 15 градуса може да се появи цъфтеж при някои сортове, но тогава оплождане на лозите не се случва. Това е, защото прашецът не може да покълва под тази температура.

Това е и една от основните тревоги на лозарите, когато след започване на цъфтежа времето стане хладно. Тогава лозите в силна степен започват да изресяват.

За тяхното правилно оплождане, освен подходяща температура, е необходимо да има и умерена влажност. Но както виждаме, тя в момента ни е дори и в повече, и ще я има в запас в почвата.

А могат ли стопаните да помогнат на оплождането?

Отговорът е, че това може да бъде направено до известна степен, като не обезпокояват много лозите по време на техния цъфтеж. По това време не е препоръчително да се правят почвени обработки или други мероприятия. Трябва в този период летораслите да са привързани добре към конструкциите, за да не зашумяват ресите и да не им пречат.

А що се отнася до обработките на лозето, знаем какво е казал народът и трябва по-често да се опираме на неговата мъдрост. Лозята се копаят тогава, когато цъфтят черешите, следващият път – когато те зреят, трети и четвърти път - когато гроздето започва да става пъстро и да се избистря.