Лесен начин за контролиране на говедата

„Trigger trap“ (или „Спусък-клопка“) – така животновъди в Аризона, САЩ наричат еднопосочни входове на егреци за говеда. Под формата на фуния, веднъж попаднали в егрека, еднопосочният портал им пречи да излязат по същия начин и така добитъкът е ефективно „заловен“. Кога е възникнала идеята за това изобретение, не е ясно. Но тъй като пустинята Сонора в Аризона е известна със своя неравен терен и полудиви говеда в продължение на години това бил начинът, по който животновъдите лесно да събират добитъка си.

Първите американски фермери са изграждали егреците с такъв отвор при постоянен източник на вода като вятърни мелници, кладенци, извори или езерца, за да „пуснат“, или насочат, говедата към водопой. Въпреки все по-модерното животновъдство и техника тези портали още се използват в някои пустинни райони и до днес.

Вход и изход в една посока  Тази система може да се използва навсякъде, където има ограничена вода

Тази система може да се използва навсякъде, където има ограничена вода
  Може да се оставя отворено и говедата могат да влизат и излизат в заграждението
Може да се оставя отворено и говедата могат да влизат и излизат в заграждението

Когато фермерът иска да остави животните свободно да се придвижват, „спусъкът“ се оставя отворен и говедата могат да влизат и излизат в заграждението. Но понякога има и втори спусък в противоположната страна на заграждението, направен в другата посока, за да може добитъкът да излиза навън. Така животните се научават откъде да минават.

Протеинови блокове, сол и понякога сено могат да бъдат поставени на път към отвора и вътре в егреците, за да привличат добитъка.

Тънкостите при строежа  Това е „спусък копка“ в размер 24x24 метра с вход и изход. Вътре в егрека също може да се сортират животни с монтирани заграждения и отвори.

Това е „спусък копка“ в размер 24x24 метра с вход и изход. Вътре в егрека също може да се сортират животни с монтирани заграждения и отвори.
Кравите могат да огънат метала
Кравите могат да огънат метала
Отворите могат да бъдат от няколко материала
Отворите могат да бъдат от няколко материала

Строителите на системата вярват, че дървените прътове на портала работят по-добре от тръба, тъй като дървото не се огъва. Металната тръба се огъва, особено ако биковете се бият.
Според тях борът или кедърът е най-добър вариант за прътове. Колкото по-дълги са те (около 2,5–3 метра), толкова по-лесно може да премине добитъкът.

За една врата ще ви трябват не 2, а 4 греди – едната двойка по-широка в началото, на която сте закрепили прътовете/металните тръби. А другата двойка греди играят ролята на стопери за врата, както и на напречната над тях са закрепени веригите. А те от своя страна придържат прътовете и контролират колко да е отворен порталът.
Заради рогата на добитъка веригите, които държат прътовете, могат да бъдат поставени по-назад, до 1,5 м, така че те да не се захващат за рогата. Веригите се поставят широко – така отварят портала и след това постепенно се стесняват, когато добитъкът свикне да влиза през отвора. Напречната греда, на която е закрепена веригата, е висока над 2 метра, ако искате и ездач да може да влиза в егрека.

 Как работи  С веригата контролирате колко да се отваря порталът

С веригата контролирате колко да се отваря порталът
 

Когато дойде време за събиране на добитък, „спусъкът“ е настроен да позволява на говедата да излизат към водния източник. Говедата не могат да се върнат назад, защото спусъкът се затваря зад тях. По този начин и телетата могат да бъдат маркирани в егрека, а кравите и биковете да бъдат сортирани и освобождавани след обработка. Също така на крилата на изхода може да бъде закрепено ремарке и говедата лесно да бъдат натоварени.

Тази настройка позволява още животновъдите да придвижват добитък в голяма зона, без да е необходима дълга езда и гонене. Системата за улавяне работи най-добре там, където има много малко жива вода. Но също така говедата могат да бъдат примамвани и със сол, минерални блокове, сено. Говедата свикват с оградата, идват и си отиват за фуражи, минерали и вода и така се научават на привички.

*Източник: https://www.cowboyshowcase.com/