Може да го направите и без кантар

За да определите приблизителното тегло на свинята, трябва да я измерите с шивашки метър и да намерите получените резултати в специална таблица. С пунктир е отбелязано къде трябва да мине метърът, за да са правилни измерванията.

Отначало се измерва дължината на туловището

на животното. Началото на метъра се слага в средата на тила на свинята (средата на тилния гребен) и се опъва по права линия по шията. А след това - по гърба с поясницата и кръстеца, докато стигнете до корена на опашката. Тук има един нюанс - животното трябва да стои така, че главата нито да е отпусната надолу, нито да е повдигната нагоре, а да е разположена хоризонтално като на схемата.

Затова трябва да улучите момента, като бързо с една ръка сложите метъра на тила й, а с другата бързо го фиксирате на холката. След това вече може да не обръщате внимание на движенията на главата и да опънете метъра до корена на опашката. За да изправите главата на животното, може да ви помогне навикът на свинята всичко да подушва

За целта един помощник

да поднесе към зурлата й нещо,

което я интересува: трева, листа, купичка с фураж. Или дори просто да протегне ръка към рилото й. И докато свинята души, протягайки главата си, вие бързо направете измерването.
Така вече имате едното измерване.

За второто вертикално трябва да опашете свинята с метъра на равнището на задните ъгли на лопатките. И отново животното трябва да е неподвижно

Изсипете малко фураж под краката й, за да не се движи. И

докато яде, бързо я премерете.

Важно е метърът да не се впива в тялото на животното. Измерете с точност плюс-минус 1 см.

След като имате цифрите от измерванията, може да определите приблизителното тегло на животното по таблицата. В нея в мястото на пресичането на дължината на туловището и обхвата ще намерите търсената цифра.

Например, ако дължината на туловището е 118 см, а обхватът на гърдите 112 см, свинята тежи 123 кг.