Отглеждането на едногодишен лук чрез директна сеитба става все по-популярен сред градинарите. В специализирането магазини се предлагат разнообразни семена от едногодишни сортове кромид лук. Предлагат се както с бяла люспа, така и с червена.

Какво да имате предвид:

* Купете си семена, като може да изберете различни сортове.

* Подгответе висока леха.

* Сеитбата направете по същия начин като при праза - на редове, които са напречно на лехата, разстоянията между които да са около 15 см.

При тази сеитба от ранното лято ще имате лук за зелено, тъй като ще проскубвате гъстия разсад и накрая ще ви останат само проредените растенията за лук на глави.

* Грижите за разсада се състоят в редовно поливане и плевене.