Премахват се по-слабите леторасли

Лозата подлежи и на летни резитби, както овощните видове. Дори при нея те са по-наложителни. Наричат се още зелени резитби или зелени летни операции.

Извършват се с цел подобряване на растежа и развитието на лозниците и асмите.

За разлика от зимната резитба, този път се работи на зелено, за да се помогне на растенията да ни дадат по-качествено и сладко грозде.

Чрез филизене, колтучене, прищипване и кършене лозарите трябва да се намесят, за да премахнат излишните леторасли.

Кога трябва да се започне със зелените резитби?

* Филизенето се прави около средата на месец май – тогава, когато вече има реси и летораслите са достигнали около 15-20 см дължина.

Ще трябва да се премахнат по-слабите и безплодните леторасли.

Любителите трябва да знаят, че когато се формират младите лози, филизенето е задължителна манипулация.

При плододаващите лози пък филизенето трябва да се предприеме след появата на ресата.

С операцията прищипване се цели да се премахне върхът на летораслите, които са с едно или две недоразвити листенца. Така за известно време се прекратява растежът им и хранителните вещества се насочват към ресата. Прищипването е начинът, чрез който е възможно да се спре изресявянето.

Операцията трябва да се извършва 4-5 дни преди цъфтежа.

Склонни към изресяване са винените сортове Ркацители, Саперави, Червен мискет, Врачански мискет, Тамянка, а от десертните Хамбургски мискет и Бяло без семе.

Любителите трябва да знаят, че не се прищипват слабите лози.

* Чрез кършенето лозарите отстраняват растящите върхове на летораслите заедно с 5-6 до 8 недоразвити листа.
Редно е да се кършат само силните лози, за да се избегне изресяването им. Освен това тази операция има и друг принос - подобрява слънчевото огряване и проветряването на гроздовете. Благодарение на нея те узряват по-добре. Кършените лози много по-рядко страдат и от заболяването сиво гниене.

Сортовете, които са склонни към изресяване, трябва да се кършат преди началото на цъфтежа, а останалите - в началото на зреенето.

* Премахването на страничните леторасли пък се нарича колтучене. То се прави само при силно развити плододаващи лози и при сортове, които имат много големи листа, които засенчват гроздовете.
Скоро, когато му дойде времето ще обясним за всяка операция поотделно и подробно - за ползите, но и за повредите, които понякога се появяват от неправилно или ненавременно изпълнение.

Прищипването е премахване на растежния връх на леторасъла
Прищипването е премахване на растежния връх на леторасъла
При кършенето се отстранява не само растежният връх, но и част от растящия леторасъл
При кършенето се отстранява не само растежният връх, но и част от растящия леторасъл
Колтучи се при много силно развиващи се лози
Колтучи се при много силно развиващи се лози