Безпокойството на птиците в местата, които обитават, продължава да бъде една от сериозните заплахи особено за някои редки и застрашени видове. От Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) алармират, че зачестяват случаите на безпокойство над белоглави и египетски лешояди в Източните Родопи. Най-често това се причинява от туристи, които се доближават прекалено много до скалите на гнездящите птици.

Все по-лесният достъп до места от дивата природа води до повсеместно безпокойство, което се отразява пагубно върху размножаването и оцеляването, особено на младите птици. Престоят и разходките в близост до върховете и подножията на скалите и гнездата на лешоядите причиняват безпокойство. Прогонени от човешкото присъствие, лешоядите оставят своите яйца и малки незащитени. Отсъствието на родителите дори за кратък период крие риск от преохлаждане на яйцата или новоизлюпените и тяхната смърт.

„Египетските и белоглавите лешояди са силно чувствителни към човешко присъствие в близост до гнездовите им скали. Свидетели сме на редица случaи, в които двойки напускат завинаги гнездото и територията, която видът е обитавал от десетки години, именно заради човешко безпокойство.“, коментира д-р Волен Аркумарев, Отговорник природозащитни дейности в БДЗП.

Екстремни спортове като скално катерене, парапланеризъм, офроуда в гнездови територии на лешояди и други застрашени видове птици се отразяват пагубно върху тях. В страната има много подходящи места за практикуване на подобни спортове, но все по-малко подходящи местообитания за гнездене на тези редки видове.

Най-чувствителният на безпокойство период е времето на мътенето и отглеждането на малките - между месеците февруари и август.

По долината на река Арда е създадена мрежа от защитени територии с цел опазване на лешоядните видове птици, в които има въведени ограничения за избягване на безпокойство над територията и видовете, заради които e обявенa. От БДЗП призовават туристите да се информират предварително за защитените територии в районите, които посещават, и за ограниченията в тях, да не се качват и разхождат по ръба и върховете на скалите, да не вдигат прекалено много шум, при снимане с дрон да не се приближават скалите, на които гнездят застрашени видове, да се следват маркираните пътеки.