Как може да бъде формирана различно

Как е правилно да се режат, формират и поддържат дворните асми? Всеки има своя чалъм и с помощта на ножицата и триона лозата може да бъде формирана различно.

Но винаги трябва да се спазват правилата, които са утвърдени за различните видове формиромки, известни в практиката.

А те се разделят на нискостъблени, средностъблени и високостъблени.
Естествено в двора лозата най-често се отглежда високостъблено, формирана като любимата асма. Вгражда се като красив елемент в естетичната подредба на двора, прави ни сянка, и в същото време дава богата и вкусна реколта. Има и други предимства.

Асмите почти не страдат от ранните пролетни слани. Те освен това по-лесно се опазват от болестите мана и сиво гниене по гроздето. То узрява добре и може да натрупа много захари.

За последното обаче никак не е без значение близостта на асмата до постройки, зидове, плочници и др. Важно е и южното изложение. Тези неща подпомагат в голяма степен узряването.

----------------

Правят се два вида резитба

С тази операция основно имаме за цел да постигнем така желенато ежегодно натоварване с плод и осигуряване на високото му качество.
Трябва обаче стопаните да умеят да различават двата вида резитба – едната е за формиране, другата е за поддържане.

Формирането  Резитбата за формиране постига височината на стъблото и хоризонталното му разполагане

Резитбата за формиране постига височината на стъблото и хоризонталното му разполагане

С резитбата за формиране трябва да постигнем необходимата височина на стъблото и хоризонталното разполагане на част от него. На езика на лозарството, хоризонталната част от стъблото се нарича кордон.

От едно стъбло може да се оформят един или два кордона. По тях в резултат на ежегодната резитба се получават къси разклонения, които наричаме рамена. Всичко това представлява многодишната дървесина на нашата асма.

Да знаете, че тя не се реже. Или по-точно казано, реже се, когато по някаква причина е изсъхала, пречи, или други обстоятелства налагат това.

Поддържането  Най-често при резитбата за поддържане се оставя чепче с две очи

Най-често при резитбата за поддържане се оставя чепче с две очи

То става с ежегодната резитба. Когато асмите са вече оформени, то не е трудно за осъществяване.

Не грешите, когато на всяко рамо оставяте само по едно чепче с две видими очи (пъпки).

В този случай от двете пъпки на чепчето израстват два леторасъла. При основната пролетна резитба се реже през средата на стария чеп, така че се премахва горната пръчка, а долната се съкращава.

Има още един вариант. При него може да оставите и две чепчета, но не на всяко рамо, като съкратите двете пръчки на две видими очи.
Това се допуска, когато лозата е силна и може да понесе по-сериозно натоварване с плод.


----------------

За някои сортове...  Болгар и Италия се отличават с по-слаба родовитост на ниско разположените очи по пръчката

Болгар и Италия се отличават с по-слаба родовитост на ниско разположените очи по пръчката

Сортове като Болгар, Италия и други се отличават с по-слаба родовитост на ниско разположените очи по пръчката.

Затова при тях на някои рамена се оставят по едно чепче и по една плодна пръчки с 3-4 стрелки с до 10-12 очи.

Тези пръчки се прегъват и привързват към теловете на носещата конструкция.

След като дадат плод, при следващата зимна резитба, трябва да се премахнат до основата, а нова пръчка и чепче с две очи да се остави на друго рамо.

Броят на тези дълги плодни пръчки върху един кордон може да бъде 2-3 или 4-6, дори и повече. Колко да бъдат, това се преценява според силата на лозата. Те обаче не бива да са много и трябва да са разположени равномерно.

При следващата резитба се премахват напълно, а нови се оставят на други места.

Силното сгъстяване не е желателно, тъй като трудно проникват слънчевите лъчи, проветряването се ограничава, росата се задържа по-дълго време, а това вече е условие за развитие на гъбичните болести.


--------------------------

Казуси  Не оставяйте оголени кордони

Не оставяйте оголени кордони
  Никога да не се оставят голям брой кордони, пречат на светлината и подпомагат заразяването с болести
Никога да не се оставят голям брой кордони, пречат на светлината и подпомагат заразяването с болести

Някоя дълга плодна пръчка може да се запази, за да послужи за запълване на празно пространство – в този случай тя ще се превърне в кордон. Съкращава се на 5-7 очи, но не и повече.

Ако в стремежа си бързо да създаде дълъг кордон, лозарят остави и дълга пръчка, много от пъпките не се развиват и кордонът остава оголен.

Трябва да се удължава постепенно, като се запазва последната пръчка по него и се съкращава на 5-7 очи, а другите - на чепчета с по две очи.
Рамената по кордона трябва да са на около 25-30 см едно от друго. Ако по някаква причина има оголено място (например рамото е загинало), мястото му може да се запълни, като до него се положи пръчка от съседно рамо. Всички пъпки по нея се оронват и се запазват само последните две над мястото, което ще се запълва.

Тези две ще изиграят ролята на чепче. От него ще израснат два леторасъла, които ще послужат за формиране на ново рамо.

Хубаво е всички стопани, които желаят да имат добре изглеждащи и плододаващи дворни асми, да знаят, че трябва да спазват тези принципи на формиране и поддържане.

Важно! Не трябва да се оставят асми с неоправдано голям брой кордони, които са се преплели в гъст шубрак, което често може да се види по дворовете.

Най-честата причина за това е, че не се отстраняват при ежегодната резитба оставените по-дълги плодни пръчки от страх да не се "осакати" растението и да даде по-малко плод. Това обаче не е така, а тази заблуда не помага за получаването на едри гроздове и здрави асми.