Студената и дъждовна пролет задържа сеитбата на пролетниците в Добруджа, а и на много други места в страната, разбира се.

Задържаме сеитбата на слънчогледа и царевицата, все още не сме започнали, коментират земеделски производители от района. Първата причина е в падналите сериозни валежи, следствие на които почвата е прекалено мокра, и то на голяма дълбочина. Втората, са ниските температури както на почвата, така и на въздуха.

В последните години пролетната кампанията стартира в началото на април, а понякога и в края на март. Но в тези случаи просто климатичните условия са били много подходящи. Сега положението не е такова.

Съпоставено с предходните години може да говорим, че сеитбата поизостава. Но това е само, ако се прави сравнение.

По принцип

не може да говорим за закъснение

спрямо агротехническите срокове като цяло.
Сроковете на сеитба се определят въз основа на температурата и валежите. Влага има, дори и повече от необходимото, но температурата е под важните градуси, затова и се изчаква.
Иначе земеделските производители са в готовност. Семената са осигурени и чакат в складовите бази.

В страната

По данни на отдел Агростатистика към МЗХГ в началното на април площите, засети с маслодаен слънчоглед, са 15 049 хектара, докато през 2020 за същото време са били 47 737 ха. Миналата година площите със слънчоглед са били малко над 800 000 ха.

При царевицата, която се сее по-късно от слънчогледа, засетите площи са 189 хектара, докато през миналата година са били 13 825 ха. През 2020 г. в страната са реколтирани 573 461 ха с царевица.

Царевицата изисква топла почва
Царевицата изисква топла почва