Тя може да гарантира висока млечност, но в правилна комбинация с концентрати, категорични са специалистите по хранене от европейската федерация FEFAC

Жени Владинова

Не всички сегменти от животновъдния сектор ще бъдат повлияни еднакво от инфлацията на фуражите, твърдят анализаторите не само в Европа, но и отвъд Океана. Фуражната криза е глобален проблем. За първото тримесечие на 2021 г. се очакваше производителите на свине да се сблъскат с най-високото ниво на инфлация от 14%, следвани от фуражите за добитъка с 13% и производителите на пилета с 11%. До лятото инфлацията на разходите за фуражи за целия животновъден сектор ще бъде близо 18% за второто тримесечие и 16% през третото, е прогнозата на Rabobank.

Не по-различна е прогнозата и на Асбьорн Бьорстинг, президент на FEFAC (Европейската федерация на производителите на фуражи), чиито опасения са, че пазарните перспективи за фуражите през 2021 далеч не са положителни. Организацията очаква, че пазарните условия за всички основни животновъдни сектори ще останат тежки.

Ситуацията с предлагането на фуражи остава ”крехка”

особено по отношение на наличността на определени фуражни добавки, намалените съставки на съпътстващи продукти като рапично и слънчогледово брашно. А цените на световните селскостопански пазари продължават да се движат нагоре.

Затова препоръката на анализаторите към фермерите е при липса на достатъчно концентрирани фуражи, да се насочат към

изхранване на животните със слама -

Какви са предимствата и недостатъците: Има различни мнения особено при високопродуктивни животни. Но най-важното е да се знае кога може да се използва сламата като фураж и в какви количества.
Сламата е с високо съдържание на фибри и ниско съдържание на протеин, енергия и минерално съдържание. Най-важното й предимство е, че сламата е най-широко достъпният груб фураж. За нейното прибиране има техника, което прави ползването й лесно. Въпреки че има по-ниска хранителна стойност от царевичака, нейното изхранване в комбинация с малко сено при кравите може да гарантира до 24 кг млечност. А заедно с 2 кг мляко, получено от телесните резерви, да се реализират до 6000 кг годишна млечност. Налага се обаче добре да се познават условията, които ще позволят да се получи такава млечност.

Какво съдържа сламата

Пшеничната слама съдържа енергийна хранителност 0,48 кръмни единици за мляко (КЕМ), протеин, смилаем в червата (ПСЧ) 43 г. Но при баланс на протеина в търбуха (БПТ) минус 36 г, което прави посочените 43 кг ПСЧ условни, докато не се гарантира недостигът на 36 г суров протеин от други източници.

Сламата е по-бедна и на калций и фосфор и почти не съдържа витамин А - 0,30% калций, 0,10% фосфор и калий 1,50%. Сухото вещество при смилаемостта на сламата варира между 25 до 40%, след като престои в търбуха 48 часа.

И сега, оценявайки някои от ограниченията на сламата като фуражна алтернатива, трябва да се отбележат и положителните й качества, когато се използва правилно.

Сламата осигурява фибри в дневната дажба. Нейните частици са динамични и ще останат в търбуха, стимулирайки животното да преживя и дъвче. Трябва да се знае, че 1 кг слама съдържа 8,8% лигнини или 2-3 пъти повече лигнин от килограм царевица за силаж. Затова дажби, съдържащи фуражи с ниско съдържание на влакна, могат да се комбинират с добавка от слама. А ако искате да използвате сламата за повишаване млечността на кравите, трябва да допълните дажбата значително например с високопротеинови фуражи като слънчогледовия шрот. Освен това грубият фураж трябва да се обработи предварително правилно. Дължината на частиците слама не трябва да превишава 1-2 сантиметра, за да се гарантира усвояването й.

Ниското равнище на белтък в сламата я прави подходяща като добавка към дажби от фуражи, съдържащи много високи стойности протеин. "Разреждането" на този концентриран протеин с нужното количество слама като груб фураж може да намали размера на излишъка от азот, който да се отдели с урината.

Какви количества слама се препоръчват

1) При телетата: Първоначално сламата трябва да се ограничи от 1 до 3 кг при изхранването им, когато още не са отбити.

2) При високопродуктивни животни - важи същото количество. Добре е да се следи добивът на мляко, за да се гарантира, че сламата не оказва отрицателно влияние върху производителността на животните.

3) При бременните животни - със сламата трябва да се внимава, особено при тези, на които им предстои отелване. Те никога не се изхранват с високи нива на слама. И при тях се започва с даването на 1-2 килограма слама към дневната дажба.

Негативите на сламата

Високото съдържание на фибри и ниското ниво на енергия на сламата може да има отрицателен ефект високопродуктивните крави, ако не се използва правилно.

Съставянето на дневната дажба може да се окаже проблем и по отношение на вкусовите предпочитания на животните. Затова фермерите не бива да подценяват апетитността на храната. Тя е важна за животните и зависи от какво е сламата (пшеничена и т.н.).

Ако със сламата не се изхранва правилно, може да създаде проблеми както на животните, така и на фермера.
Ако със сламата не се изхранва правилно, може да създаде проблеми както на животните, така и на фермера.