Световният органичен пазар надхвърли 106 милиарда евро

Зелените площи и продажбите на биологични продукти на нашата планета продължават да растат и достигат нови рекорди. В тази връзка се развива и пазарът на биологични продукти за растителна защита.

Според доклада „Светът на биологичното земеделие. Статистика и нови тенденции 2021 г. ”, броят на зелените площи и продажбите на биологични продукти продължават да нарастват и достигат ново рекордно ниво, отбелязват експертите в статия, публикувана от Изследователския институт по биологично земеделие (FiBL) и IFOAM - Organics International.

През 2019 г. биологичното земеделие възлиза на 72,3 млн. хектара, което е с 1,6% повече в сравнение с 2018 година.

Регионите с най-благоприятни за околната среда земи са Океания с 35,9 млн. хектара, което е половината от общата площ, и Европа с 16,5 млн. хектара, което е 23% от общата площ.

Освен това докладът посочва Латинска Америка с 8,3 млн. хектара (11%), Азия с 5,9 млн. хектара (8%), Северна Америка с 3,6 млн. хектара (5%) и Африка с 2 млн. хектара (3%).

През 2019 г. площта на биологичните земеделски земи се е увеличила с 1,1 млн.хектара, т.е. + 1,6%.

Този растеж отразява общата тенденция във всички региони и особено в Европа, където биологичната земя се е увеличила с +0,9 млн. хектара (+ 5,9%), и Северна Америка, където 0,3 млн. хектара са добавени към общата им биологична площ (+ 9,1%) .

За разлика от това, в Азия се наблюдава спад в броя на биоплощите (-7,1%), главно в Китай и Океания (-0,3%).

Много страни отчетоха значително увеличение на броя на биохектарите. Например в Индия и Казахстан, растежът беше съответно 0,36 млн.хектара и 0,1 млн. хектара - + 18,6%.

Основни органични култури

По отношение на обработваемите култури, зърнените представляват най-голямата площ за биологично земеделие (5,07 млн. ха), следвани от пасищата (3,2 млн.ха) и маслодайните семена (1,7 млн ха).

Органичните зърнени култури и маслодайните семена нараснаха рязко през 2019 г., регистрирайки увеличение съответно от + 309 738 ха и + 182 561 ха, за разлика от намаляването на хектарите за пасища.

По отношение на многогодишните култури, маслиновите насаждения (0,9 млн. ха), насажденията за кафе (0,7 млн. ха) и ореховите култури (0,6 млн. ха) представляват най-голям брой хектари, използвани за биологично земеделие.

Нараства и добивът на плодове в страните с умерен климат (+72 218 ха), грозде (+45 012 ха) и какао (+42 223 ха).

Биологичното земеделие е процъфтяващ пазар

Според FiBL потреблението на биологични селскостопански продукти надхвърля 106 милиарда евро през 2019 г.

Основните пазари за биологични продукти бяха САЩ (44,7 млрд. евро), следвани от Европейския съюз (41,4 млрд. евро) и Китай (8,5 млрд. евро).

Пазарът се разрасна през 2019 г. във всички държави, за които са налични данни, в някои случаи с двуцифрен ръст. Потреблението на биологични продукти във Франция показа най-силен растеж, като търсенето нарасна с 13.4%.

Европа има най-високо потребление на биологични продукти на глава от населението

като Дания води (344 евро), следвана от Швейцария (338 евро), Люксембург (265 евро) и Австрия (216 евро).
В съответствие с нарастващото потребителско търсене на биологични продукти,

броят на фермите и хектарите нараства.

Това, което някога е било пазарна ниша, се превърна в основен фокус на научноизследователска и развойна дейност, насочена към разработване на решения, които насърчават устойчивото производство, без да се жертва производителността и качеството на реколтата.

Например, в скорошно интервю за Agropages, Catal Danes, глобален технически мениджър в Tradecorp, обясни подхода на компанията към биологичното земеделие: „Философията на Tradecorp е, че производителите, които следват програми за биологично и устойчиво земеделие, трябва да имат достъп до висококачествени, високоефективни продукти. "

 Tradecorp предлага широко портфолио от над 50 решения за биологично земеделие, одобрени съгласно различни стандарти като EU, NOP и JAS и признати от реномирани международни сертификационни органи като Ecocert, OMRI и FIBL, както и от национални агенции.

Източник: tradecorp.com.es.