Те са богати на азот и фосфор

Изследователите от факултета по земеделие на университета Обърн, Алабама работят върху начини за намиране и използване на алтернативни водни ресурси за напояване на култури. Пренасочването на отпадните води от домашни птици за използване в растениевъдството има потенциал да намали значително разходите за пречистване, да увеличи производството на храни и да намали общото въздействие върху околната среда.

Отпадните води от птицевъдството не само могат да осигурят вода за посевите, но също така са богати на хранителни вещества, по-специално азот и фосфор. „В съчетание те могат да подобрят растежа на хранителните култури“, обяснява Брендън Хигинс, асистент в катедрата по биосистемно инженерство в училището по земеделие на университета Обърн.

Хигинс ръководи изследователски екип, който е получил четиригодишна безвъзмездна помощ от 499 577 щатски долара от Националния институт по храните и земеделието на USDA, за да проучи възможността за използване на отпадни води от птицевъдство за напояване в земеделие с контролирана околна среда.

Три основни предизвикателства

Според Хигинс птицефермата е основен генератор на богати на хранителни вещества отпадни води. Има обаче три основни предизвикателства, които трябва да бъдат решени, за да се използват те безопасно и ефективно за производство на храни. Първо, хранителните вещества в отпадните води трябва да бъдат в подходящата форма за стабилно производство на култури. На второ място, напояваните с отпадни води посеви трябва да са без патогени. И накрая, отрицателните ефекти на антимикробните химикали в отпадните води на птиците трябва да бъдат смекчени.

Реактор за пречистване

Изследователите ще разработят иновативен реактор за пречистване на отпадни води, който използва водорасли и бактерии, разположени заедно, за да почистят водата и да трансформират съществуващите хранителни вещества във форми, използваеми от растенията. След това те ще използват отпадните води за отглеждане на маруля. Целта е да се разшири процесът, за да може той да се използва безопасно и ефективно в търговските предприятия за преработка на птици.

Потенциал за разнообразие от култури

Докато изследователският проект ще се фокусира върху отглеждането на маруля, Хигинс вижда потенциала за използване на отпадни води за различни култури. „Нехранителните култури като памук вероятно биха били най-лесни от регулаторна гледна точка“, смята той. „Въпреки това наистина искаме да отглеждаме храна с водата, защото това е голямо предизвикателство за научните изследвания. Вече има много възможности за повторно използване на отпадни материали върху нехранителни култури и фураж.“

 Според Хигинс птицефермата е основен генератор на богати на хранителни вещества отпадни води
Според Хигинс птицефермата е основен генератор на богати на хранителни вещества отпадни води