Какви решения предлага Corteva Agriscience разговаряме с Иван Дражев, маркетинг и продуктов мениджър на фирмата

- Г-н Дражев, в момента актуални са третиранията при есенниците. Какви решения предлага Corteva Agriscience при зимните зърнено-житни култури?

- В момента са в ход растителнозащитните практики при пшеницата. Ние предлагаме различни решения, от които могат да се възползват земеделските производители в зависимост от състоянието на полетата им. Актуални са както хербицидните, така и фунгицидните третирания.
Хербицидът ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО с второ наименование ЛАНСЕЛОТ е класика за надежден и ефикасен контрол на широколистните плевели, включително трудни видове. Отличава се с широк прозорец и гъвкава доза на приложение, както и с изключително конкурента цена на декар. ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО се предлага в пакет с фунгицида АЛЕГРО СК* за 150 декара площ с по-конкурентна цена.

Друг хербицид е МУСТАНГ СК, който се отличава с изключително бърз начален ефект, и е перфектно решение за контрол на самосевки от технологична рапица и слънчоглед (включително в по-късна напреднала фаза).

СТАРАНЕ ГОЛД е също стандарт за контрол на широколистни плевели, но искам да подчертая неговата

висока ефикасност срещу прераснали видове

например лепка след 4-5-и прешлен, както и ефемерни видове. Хербицидът е също така стандарт за контрол на повитица.

За контрол на смесено заплевеляване от житни и широколистни плевели, предлагаме два хербицида. ПАЛАС 75 ВГ е първия внедрен в практиката хербицид за контрол на видовете овсига и ливадна власатка, а също така и на най-важните едногодишни житни и широколистни плевели. За разширяване спектъра на контролиране на широколистни плевели (например див мак) може да се смесва с ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО в доза 2,5 г/дка. КОРЕЛО ДУО е икономически най-изгодният хербицид за смесено заплевеляване

за контрол на всички най-важни житни и широколистни плевели

включително див мак, теменужка, паламида след фаза розетка, ефемерни видове, самосевки от слънчоглед и рапица. Има широк прозорец на приложение както през есента, така и през пролетта, а освен това е и с допълнително почвено действие. Този хербицид е перфектното решение, когато не искате да добавяте друг хербицид за разширяване на контрола на плевелния спектър, и е с изключително конкурентна цена на декар за сегмента. Важно е да се знае, че КОРЕЛО ДУО и ПАЛАС 75 ВГ не се прилагат при ечемик и овес.

За контрол на болести предлагаме фунгицида АЛЕГРО СК*, който е от линията AgCelence*, на фирма БАСФ. Това е доказал се през годините продукт за контрол на най-важните болести по житните култури, подходящ за първо и за второ пръскане, с гъвкава доза, с контактно, предпазно, системно и лекуващо действие, и допълнителен зелен физиологичен ефект при който се повишава нивото на хлорофила, скоростта на фотосинтезата и накрая добива от културата. АЛЕГРО СК*, както вече казах, ще се предлага в пакет с ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО за 150 дка площ с по-конкурентна цена.

- Какво технологични решения предлага Corteva Agriscience при слънчогледа?

- Знаете, че Corteva Agriscience (Pioneer) е дългогодишен пазарен лидер в България при хибридите слънчоглед. Това резонно ни задължава да осигурим и качествена растителна защита и при тази култура.

Съвсем закономерно при слънчогледа основният фокус на Corteva Agriscience е към ExpressSun технологията, тъй като ние като фирма сме пионерите във внедряването и в практиката.

В икономически аспект разходите за контрол на плевелите при прилагане на ExpressSun технологията за отглеждане на слънчоглед са по-ниски в сравнение с другите технологии на пазара. Важен компонент от нея е единственият регистриран хербицид - Експрес 50СГ**, който дава безупречни резултати срещу широколистни плевели, в това число и най-проблемните – свиница и паламида.

От 2021 година земеделските производители ще получават Експрес 50СГ**, в пакет с безплатен прилепител Виволт 90. Виволт 90 е регистрирана търговска марка на Corteva AgriScience и дава по-добра абсорбция и пълен ефект срещу плевели. Прозорецът на приложение на хербицида при ExpressSun технологията е изключително широк, което дава възможност за

гъвкаво приложение според фазата на културата и фазата на плевелите

с възможност за коригиращо третиране с Експрес 50СГ**, при вторично заплевеляване. ExpressSun технологията е без остатъчно почвено действие от хербицида и без ограничение в сеитбооборота за следващите култури, дори и при сухи условия и различни почвени типове. Corteva Agriscience гарантира успешното й представяне само при употреба на Експрес 50СГ**. За пълен контрол на плевелите при слънчоглед, отглеждан по ExpressSun и другите технологии, Corteva Agriscience предлага изключително селективния и доказал се в практиката вегетационен хербицид срещу житни плевели Шадоу***.

Искам да подчертая, че семената на всички торби с Express толерантни хибрида слънчоглед на Corteva Agriscience

са третирани с новия фунгицид за контрол на мана по слънчоглед

ЛУМИСЕНА 200 ФС.

- Какви продукти за растителна защита предлага Corteva Agriscience при царевица?

- Corteva AgriScience често се нарича царевичарска компания, тъй като хибридите й са разпознаваеми и предпочитани от земеделските производители. Не случайно сме дългогодишен пазарен лидер в България и при хибридите царевица.

За контрол на плевелите Corteva AgriScience предлага вегетационни решения за всички възможни плевелни асоциации в полетата. ВИКТУС ОД е стандарт за контрол на едногодишни житни плевели, балур от коренища и някои едногодишни широколистни плевели, с гъвкава доза (от 100 до 150 мл/дка) и широк прозорец на приложение (до 8-и лист на културата).

За разширяване спектъра на контрол на широколистни плевели ВИКТУС ОД се смесва с КАБАДЕКС ЕКСТРА, или ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО, или МУСТАНГ СК, или СТАРАНЕ ГОЛД.

АРИГО ВГ е решение за контрол на най-важните едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели,

включително балур от коренища и паламида

Практическите предимства на хербицида са, че е тройно системен, с двойно противожитно и тройно противошироколистно действие, допълнително почвено действие (от мезотрион), и широк прозорец на приложение (от 2-ри до 8-и лист на културата). Хербицидът е подходящ за технология на отглеждане на царевица без приложение на почвен хербицид.

ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС е още един хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. Хербицидът е подходящ за технология на отглеждане на царевица без приложение на почвен хербицид, а също така и за корекционно пръскане през вегетация след почвени хербициди, съдържащи трикетонни активни вещества (мезотрион). За контрол на широколистни плевели предлагаме доказалия се в практиката хербицид - КАБАДЕКС ЕКСТРА за надежден и ефикасен контрол на широколистни плевели, включително проблемни видове (свиница, паламида), частично противожитно действие (от мезотрион), двойно системен с различен механизъм на действие и

взаимно допълващо се действие на активните вещества

много бърз видим впечатляващ ефект (побеляване на листата, с последваща некроза и загиване), едновременно листно и почвено действие върху плевелите, с прозорец на приложение от 2-ри до 6-и лист на царевицата.

МУСТАНГ СК е също доказал се в практиката хербицид при царевицата, с изключително бърз начален ефект, перфектно решение за контрол на самосевки от технологична рапица и слънчоглед (включително в по-късна напреднала фаза), приложим във фаза от 3-и до 5-и лист на културата.

СТАРАНЕ ГОЛД е стандарт за контрол на повитица след поникване и други важни широколистни плевели (включително в по-напреднала фаза), приложен от фаза 2-ри до 6-и лист на културата. И най-новото решение за контрол на широколистни плевели при царевица е доказалият се в практиката при житни култури хербицид – ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ, с регистрация от декември 2020 година, с доза от 3,3 г/дка и приложение от 2-ри до 6-и лист на културата. Освен отличната ефикасност срещу широколистните плевели ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ ще бъде с изключително конкурентна цена на декар – защото цената на декар на ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ при царевица ще е равна на цената на декар при пшеница.

*AgCelence и Алегро са регистрирани търговски марки на BASF

**Експрес 50 СГ е регистрирана търговска марка на FMC

***Шадоу е регистрирана търговска марка на UPL OpenAG

Растителна защита при житни култури
Растителна защита при житни култури
За да се гарантира отлична реколта, трябва да се води ефикасна растителна защита
За да се гарантира отлична реколта, трябва да се води ефикасна растителна защита
Ефект от Мустанг при царевица срещу бяла куча лобода с нетретирана контрола
Ефект от Мустанг при царевица срещу бяла куча лобода с нетретирана контрола