Най-значителен ръст се наблюдава при котировките на растителните масла и млечните продукти.

През март средната стойност на индекса на цените на храните на ФАО , който проследява колебанията в световните цени на най-популярните хранителни продукти на месечна база, е 118,5 пункта, което е с 2,1% повече от предходния месец. Това е най-високата стойност на този индекс от юни 2014 г. насам, съобщиха миналата седмица от Организацията за прехрана и земеделие на ООН (ФАО).

Котировките на различни стоки се променят в различни посоки

 По-голямата част от ръста се дължи на увеличението на индекса на цените на растителното масло - с 8,0% от предходния месец и е достигнал почти 10-годишен връх. Цените на соевото масло нараснаха особено рязко, отчасти обусловени от очакваното силно търсене от страна на производителите на биодизел.

Индексът на цените на млечните продукти на ФАО се е повишил с 3,9% от нивото си през февруари, като увеличението на цените на маслото се дължи главно на лек спад в предлагането в Европа и нарастване на търсенето, поради очакваното възобновяване на сектора на кетъринга. Цените на млякото на прах също се повишиха в резултат на увеличения внос от азиатските страни, особено Китай, на фона на сезонен спад в производството на мляко в Океания и недостиг на транспортни контейнери в Европа и Северна Америка.

Индексът на цените на месото на ФАО е средно с 2,3% по-висок от нивото през февруари, като по-големият внос от Китай и по-високите вътрешни продажби в Европа преди Великден са основната причина за покачването на цените на птиците и свинското месо. Цените на говеждото останаха стабилни, докато цените на овчето месо спаднаха, тъй като сухото време в Нова Зеландия принуди фермерите да бързат да продават животните.

Средният индекс на цените на зърнените култури на ФАО е спаднал с 1,8%, но той все още е с 26,5% по-висок от нивото от март 2020 г. Експортните цени на пшеницата най-много спаднаха, обусловени от наличието на достатъчно запаси и благоприятни перспективи за реколтата през 2021 г. Цените на царевицата и ориза също паднаха, докато соргото се повиши.

Индексът на цените на захарта на ФАО е спаднал с 4,0% през месеца, воден от очакваното значително увеличение на износа от Индия, но все пак е с 30% по-висок в сравнение с година по-рано.

Благоприятни прогнози за зърнената реколта 2021 г.

ФАО очаква световното производство на зърнени култури да нарасне за трета поредна година през 2021 г. и повиши предварителната си прогноза за световно производство на пшеница, като взе предвид по-добрите условия на реколтата от очакваното в редица страни. Очаква се световното производство на пшеница да достигне нов рекорд от 785 млн. тона през 2021 г., което е с 1,4 процента повече от година по-рано, тъй като производството се възстановява в голяма част от Европа и очакваната реколта в Индия.

Според Резюмето за предлагането и търсенето на зърно, в Бразилия се очаква рекордна реколта от царевица, а в Южна Африка тя може да достигне най-високите си нива от няколко години.

Прогнозата на ФАО е през земеделския сезон 2020-2021  глобалното потребление на зърнени култури да достигне 2 777 млн. тона, което е с 2,4 % повече от година по-рано, и до голяма степен се дължи на очакваното увеличение на потреблението на пшеница и ечемик в Китай, където животновъдният сектор се възстановява от огнището на африканска чума по свинете.

Очаква се световните запаси от зърнени култури да се намалят с 1,7% в края на 2021 г. до 808 млн. тона от началото на сезона. Като се вземе предвид увеличаването на прогнозата за нивото на потребление, съотношението на запасите от зърнени култури към тяхното потребление ще намалее до 28,4% през сезон 2020-2021, достигайки най-ниските стойности през последните седем години.

ФАО повиши прогнозата си за световната търговия със зърнени култури за сезон 2020-2021 до 466 млн. тона, което е с 5,8 % повече от година по-рано, тъй като търговията с груби зърна се засили след безпрецедентното нарастване на китайските покупки на царевица. Очаква се международната търговия с ориз да нарасне с 6% спрямо нивото от миналата година.