Фенофаза "зелен конус - пеперуда" е критичен момент по отношение на екскориоза.

Гъбата е зимувала в пъпките на растенията. Напада лозите още в началото от тяхното развитие.

Заразата се осъществява при валеж или роса от набъбване на пъпките до дължина на едногодишните леторасли 1-2 см.

Признаците са тъмнокафяви до черни продълговати петна по младите листа и леторасли.

Повредите водят до загиване на нападнатите части на растенията.

Фаза "леторасъл 5-10 см" е първи критичен момент за борба срещу брашнеста мана. Гъбата е зимувала в пъпките на лозата като удебелен мицел.

Той започва да се развива едновременно с нарастването на летораслите.

Фенофаза цъфтеж пък е най-критичният момент за поява на икономически най-важните болести.

Тази фаза е най-критичната по отношение на обикновена и брашнеста мана, както и на сиво гниене.

Сигурното опазване на бъдещата продукция включва предцъфтежни и следцъфтежни пръскания.

Предцъфтежното пръскане е основен момент по отношение на борбата с обикновената мана.

Следцъфтежното пръскане се прави при край на цъфтежа или при две трети опадали калпачета. Помнете, че това е критичен момент по отношение и на трите най-важни болести.

Тогава именно вече се създават условията и за развитие и на латентната форма на сивото гниене, особено при чувствителните сортове.

Затова е необходимо използването на продукт с широк спектър на действие. Като решение и на трите проблема ефект дава широкоспектърният фунгицид със стимулиращ ефект Кабрио Топ.

Леторасли около десетина сантиметра
Леторасли около десетина сантиметра
Цъфтеж
Цъфтеж