За да отгледате бодри и здрави лози и асми и да получите така желаното грозде една от първите задачи е да предвидите по какъв начин ще го поливате.

Това трябва да става поне няколко пъти през вегетацията и е особено важно вода да се подава на лозниците в критичните фази от развитието им.

Ако създавате цяло младо лозе, то за него е добре да се избере леко хълмист район с лек наклон - да е с южно, югозападно или югоизточно изложение.

Много често сме отговаряли на въпроса кои са подходящите лозови сортове за различните надморски височини.

С риск да се повторим, ще припомним, че късните сортове като Алиготе, Памид, Ризлинг, Шевка, Димят, Гъмза, Ркацители, Червен мискет и др. трудно ще узреят при надморска височина, която надвишава 400 м.

Средно ранните като Болгар, Шардоне, Хамбургски мискет не могат да узреят и при надморска височина над 500 метра.

Най-добре е да се избират ранните сортове, за да могат да узреят и да не ги повредят първите есенни студове.

Задължително е да се предвиди как ще се поливат лозите
Задължително е да се предвиди как ще се поливат лозите