В повечето дни ще е подходящо за сеитбата на слънчогледа

Драгомир АТАНАСОВ, агрометеоролог при НИМХ

В средата на първото и началото на второто десетдневие на месеца агрометеорологичните условия ще се определят от променливо време. Периодът ще започне с високи температури, които ще позволяват активното протичане на вегетационните процеси при земеделските култури. В края на първото десетдневие на април се прогнозират поднормени температури, но критични минимални стойности за овощните видове, напреднали във фенологичното си развитие, не се очакват.
През седмицата при пшеницата и ечемика в Южна България ще се наблюдава фаза вретенене. При посевите в Дунавската равнина ще протича братене, преход към вретенене и начало на вретенене. При овощните видове наблюдаваните фенологични фази ще са разпукване на пъпките, бутонизация и цъфтеж. При лозата ще се имаме сокодвижение и набъбване на пъпките.

През повечето дни от периода условията ще позволяват извършването на сезонните агротехническите дейности - сеитбата на слънчоглед и предсеитбени обработки на площите за пролетни култури. При трайните насаждения ще продължат третиранията срещу струпясване по семковите видове, срещу ранно кафяво гниене и сачмянка по костилковите и къдравост по прасковата. За постигане на максимален ефект от пръсканията растителнозащитните дейности да се извършват в тихо време при допустима скорост на вятъра до 2-3 m/s.

Прогнозираните валежи в края на периода, на места значителни, ще ограничат възможностите за извършване на агротехническите дейности.