Какви трябва да бъдат летните обработки в лозето, които ще предстоят и въобще не са толкова далечни.

Тяхната цел е да унищожават плевелната растителност по време на вегетацията и да намаляват изпаряването на почвената влага.

И те трябва да се извършват плитко – дълбочината да е 8-10 см. Важно е да се знае, че с тях не трябва да се обръща повърхностния почвен слой.
Никога не може да се каже с абсолютна точност колко трябва да бъдат на брой тези летни окопавания.

В зависимост от метеорологичните условия, от почвения тип и от заплевеляването обикновено трябва да се направят от 4 до 6 обработки.
Когато обаче има продължителна засуха и лозята са чисти от плевели, броят на окопаванията се намалява.

Редовата ивица между лозите, за разлика от междуредията, може да се задоволи с 3-4 ръчни окопавания.