Зимните житни култури трябва да се обследват за обикновена полевка

Драгомир АТАНАСОВ,
агрометеоролог при НИМХ

През сeдмицата в по-голямата част от полските райони на страната се прогнозира понижение на температурите като само на отделни места в Южна България е възможно средноденонощните им стойности да се задържат до минимума, необходим за протичане на вегетационните процеси при есенните посеви. През периода при пшеницата и ечемика масово ще се наблюдава фаза братене. На отделни места при къснозасетите посеви наблюдаваната фаза ще е трети лист.

Фенологичните фази при семковите и костилковите овощни видове ще са набъбване и разпукване на пъпките. В някои части от южните райони на страната е регистрирана и фаза цъфтеж при ранните костилкови видове. Прогнозираните стойности на минималните температури между минус 2-3о С, са над критичните за трайните насаждения, намиращи се във фазите набъбване и разпукване на пъпките. При по-продължително задържане те ще представляват опасност за овошките, встъпили във фаза цъфтеж.

През първата половина от периода не се прогнозират съществени валежи и условията ще позволяват извършването на сезонните агротехнически мероприятия – предсеитбени почвообработки на площите, предвидени за сеитба на слънчоглед, приключване подхранването на есенните посеви с азотни торове, предцъфтежни третирания на овошките срещу болести и неприятели, извършване на резитбите в лозовите масиви. През периода площите със зимни житни култури (отглеждани монокултурно) и люцерната трябва да се обследват за наличието и дейността на колониите на обикновената полевка.