Прогнозата е производството на пшеница да се увеличи през 2021 г.

Ново покачване на цените на храните през февруари за девети пореден месец, сочат данните, публикувани от Организацията по прехрана и земеделие към ООН (ФАО). Най-значителен ръст се наблюдава при котировките на захарта и растителните масла.

През февруари средната стойност на индекса на цените на храните на ФАО, който проследява колебанията в световните цени на най-популярните хранителни продукти на месечна база, е 116,0 пункта, което е с 2,4 процента повече от предходния месец.

Индексът на цените на захарта се е повишил с 6,4% спрямо януари, поради продължаващите опасения относно ограниченото предлагане на фона на намаляващото производство в ключови страни производители и силното търсене на внос от Азия. Понататъшното повишаване на цените обаче беше ограничено от прогнозите за възстановяване на производството в Тайланд и нестабилна реколта в Индия.

Индексът на цените на растителното масло на ФАО нарасна с 6,2% и достигна най-високото си ниво от април 2012 г. Нараства цените на палмовото, соевото, рапичното и слънчогледовото масло.

Индексът на цените на млечните продукти на ФАО се повиши с 1,7 процента. Това се дължи на нарастването на международните котировки за износ на масло, задвижвани от силно търсене на внос от Китай и ограничено предлагане на износ от Западна Европа. Цените на сиренето леко са спаднали, отчасти поради увеличението на запасите в САЩ.

През февруари средната стойност на индекса на цените на зърнените култури на ФАО възлиза на 125,7 пункта, което е с 1,5 пункта (1,2 %) по-високо от показателя за януари и с 26,3 пункта (26,5 %) по-високо от нивото през февруари 2020 година. В групата на едрите зърна световните цени на соргото са се увеличили най-много през февруари (със 17,4 %), което е с 82,1 % по-високо от миналата година. Това се дължи на силно търсене от Китай. Световните цени на царевицата също се повишиха (но само с 0,9%) от миналия месец. Експортните цени на царевицата през февруари бяха с 45,5% по-високи, в сравнение с година по-рано, на фона на трайно високо търсене на внос и намаляващ износ. Експортните цени на пшеницата през февруари останаха почти непроменени, но бяха с 19,8 процента по-високи от миналата година.

Индексът на цените на месото на ФАО е нараснал с 0,6 процента, дължащ се на намаляване на предлагането на говеждо и агнешко месо в ключови региони за производство. Цените на свинското месо, от друга страна, спаднаха -намаляха китайските покупки, поради свръхпредлагане на свине в Германия на фона на забрана за износ за азиатските пазари.

Според предварителните прогнози през 2021 г. се очаква рекордна реколта от пшеница

ФАО публикува също Резюме за предлагането и търсенето на зърно, с актуализация за световното производство, потребление, търговия и запаси от зърнени култури.

Според предварителните прогнози на ФАО, световното производство на пшеница през 2021 г. може да достигне нов рекорд от 780 млн. тона: очакваното възстановяване на производството в Европейския съюз ще компенсира повече от свързания с времето спад на производството в Руската федерация.

Очаква се производството на царевица в Южна Африка да достигне почти рекордни нива през 2021 г., докато производството в Южна Америка може да надхвърли средното. В страните от Северното полукълбо все още не е извършена сеитба.

Актуализирана е по-висока прогноза за световното производство на зърнени култури през 2020 г., която в момента възлиза на 2 761 млн. тона, което е с 1,9 % повече от миналата година. Прогнозата беше преразгледана нагоре, заради по-силни от очакваните данни за производството на царевица в Западна Африка, ориз в Индия и пшеница в Европейския съюз, Казахстан и Руската федерация.

За сезона 2020-2021 ФАО очаква световното потребление на зърно да нарасне с 2 процента - до 2 766 млн. тона, а световната търговия със зърнени храни да се увеличи с 5,5 % до 464 млн. тона.

Прогнозира се, че запасите от зърнени култури в света ще достигнат 811 млн. тона в края на 2021 г., което е с 0,9% по-малко от началото на сезона. Това ще намали съотношението между запасите и потреблението до 28,6%. Очаква се световните запаси от ориз и пшеница да се увеличат, а запасите от фуражни зърна да спаднат.

Страните с дефицит на храни и с ниски доходи регистрират увеличение на производството и вноса на зърнени култури

Кумулативното производство на зърнени култури в 51 страни с ниски доходи през 2020 г. се е увеличило с 3,0% спрямо предходната година - 502,4 млн. тона. По-високите добиви в южната част на Африка и Близкият изток компенсират по-ниското производство в Централна Африка.
Съвкупните нужди на група от тези страни от внос на зърно през сезон 2020-2021 г. може да нараснат до 74,1 млн. тона, като най-значителното търсене на внос се очаква в страните от Далечния изток и Западна Африка.

Перспективите за реколтата през 2021 г. обикновено са благоприятни, но сухите условия в Афганистан и Южен Мадагаскар започват да са тревожни.

Според данните, представени в публикацията, 45 държави се нуждаят от външна хранителна помощ.