Европейската програма за междурегионално сътрудничество "Interreg" организира онлайн семинар за управление на водите в контекста на Зелената сделка.  Семинатър има за цел да обучи най-вече местни и регионални политици за новостите и целите на ЕС за преминаване към кръгова икономика. 

Той ще се състои на 9 март от 11 ч. (българско време). Повече информация тук, изисква се регистрация

Събитието може да се следи и във фейсбук. 

През последните години все по-голям брой региони в Европа, дори в северните ширини, изпитват воден стрес поради по-честите засушавания, влошени от отрицателното въздействие на климатичните промени. Най-голямото предизвикателство за Регламента за повторно използване на водата през следващите години ще бъде внедряването на повторно използване на водата в земеделието, което е отговорно за 59% от общото използване на водата (2017 г.) в Европа, пишат организаторите на семинара, Предприемането на действия в този сектор ще спомогне за преодоляване на намаляването на наличността на възобновяеми сладководни ресурси на глава от населението, което се наблюдава непрекъснато от 1990 г. насам, поради високите нива на общо водовземане от реките (64%) и подпочвените води (24%).

Жизненоважната роля на управлението на водите е широко отразена в новите правила на ЕС относно повторното използване на водата в селското стопанство, които се очаква да доведат до увеличаване на безопасното използване на регенерираните отпадъчни води за напояване в селското стопанство, като по този начин облекчат огромния натиск, свързан със земеделието върху европейските водни тела.

Освен това инициативите, стартирани напоследък от новия План за действие за кръгова икономика за привеждане на законодателството в градските отпадъчни води с амбицията на Европейския зелен пакт, вероятно също ще изискват от сектора за управление на водите да засили усилията си за пълно използване на своя потенциал за устойчивост и кръгообразност .

Този уебинар предлага на местните и регионалните политици, както и на операторите на водоснабдителни услуги, поглед върху най-новите политически разработки на ЕС в областта на водите на кръстопътя между кръговата икономика, адаптирането на климата и опазването на природата. Той също така ще представи успешните регионални политики за преодоляване на бариерите пред повторното използване на водата в селското стопанство.