С функцията Fendt Task Doc новата концепция за управление улеснява преминаването към автоматизирана и цифрова документация

FendtONE, новата операционна система всичко-в-едно, включва задачи по планиране, внедряване и управление. За първи път Fendt обединява ежедневната работа на полето със задачите по планиране и администриране в офиса. FendtONE обещава добавена стойност за семейни стопанства и аредатори. При неговото разработване предимствата за клиентите и удобството за ползване бяха от първостепенно значение.

FendtONE включва FendtONE onboard - функциите на машината, и FendtONE offboard – функциите в офиса, у дома или в движение. На борда на машината са достъпни функции като Fendt Task Doc (по-рано VarioDoc Pro). Планирането и управлението извън трактора се извършва на компютър или мобилно устройство. Съществуващите и новите цифрови решения са взаимно съвместими. FendtONE помага на целия екип да използва времето си по-ефективно и продуктивно.

Лесна организация на работата и документацията с Fendt Task Doc

С функцията Fendt Task Doc новата концепция за управление FendtONE улеснява преминаването към автоматизирана и цифрова документация. Fendt Task Doc включва функциите за създаване, управление, изпълнение и документиране на задачи. Извънбордовите поръчки за работа се създават само с няколко кликвания от офиса или в движение и се изпращат директно към машината. На борда трактористът е информиран за заданието, машините и полетата и може директно да започне работа. Няма нужда от продължителни телефонни разговори или отчети, а работното време се записва точно.

След това задачата се приключва в машината и се документира на борда с Fendt Task Doc. Водачът може да изпрати отчета за работата директно на мениджъра чрез мобилната мрежа. Отчетът за заданието се съхранява и може да бъде експортиран във формат pdf, ако е необходимо. Екипите вече не трябва физически да си записват отчетите - всички данни за работата се съхраняват централно в системата.
Изискванията за документиране на използването на торове и приложенията на препарати за растителна защита стават все по-широки. Отчетът съдържа ключова информация за всяко приложение, включително обработеното поле и приложените количества. Тъй като е автоматизиран, този доклад за работата улеснява много спазването на законовите правила за документация.

Професионална работа с лично подбрани, отворени интерфейси

FendtONE има интерфейс към независимата платформа за обмен на данни, agrirouter. Този интерфейс обменя данни с различни операционни системи и машини, стига те също да са съвместими и свързани с agrirouter. Това дава на фермера по-голям избор, що се отнася до системи и машини.

Agrirouter не съхранява данни и потребителите сами избират кои данни да се споделят с други системи, което означава, че те винаги запазват пълен контрол над своите данни. Целият процес отговаря на строгите разпоредби на Европейския общ регламент за защита на данните (GDPR).

FendtONE се предлага при серии Fendt 200 Vario, Fendt 300 и 700 Vario.