Ива Тончева

Соларните паркове често се изграждат върху бивши земеделски земи. Това може да доведе до повишени природни ценности, тъй като вече не са необходими торове и пестициди. Ново проучване, направено от Университета във Вагенинген, Нидерландия по поръчка на Министерството на земеделието, природата и качеството на храните, показва, че все още не се обръща достатъчно внимание на биологичното разнообразие. Управлението им би би могло да бъде по-добро: само три от 25-те изследвани соларни парка са били оптимално управлявани предвид на биологичното разнообразие.

През септември 2020 г. соларните паркове в Нидерландия наброяват 229, като броят им нараства бързо. „До 2050 г. предвиждаме необходимостта от поне 30 000 хектара соларни паркове на земя“, каза екологът Фризо ван дер Зее. „В тази гъсто населена страна и предвид голямата загуба на биологично разнообразие не можем да си позволим да игнорираме интелигентните функционални комбинации. Но тогава трябва да знаем какви са ефектите от различните проекти и форми на управление върху биологичното разнообразие, почвата, ландшафта и дори производството на храни. "

Косене

Според изследователите най-голямата пречка за високото биологично разнообразие в бившите земеделски земи е почвата. Само няколко растителни вида, като английски райграс или коприва, са устойчиви на много торене и богата на хранителни вещества почва. За да се увеличи биологичното разнообразие на бивши земеделски земи, богатството на хранителни вещества трябва да намалее, така че повече растителни видове да имат шанса да растат. През първите пет години това може да се постигне чрез изрязване и премахване на резниците. Най-високото биоразнообразие е измерено в парковете, които се косят и където се отстраняват резниците. Но почти всички соларни паркове използват метода на раздробяването и окосената растителност остава да лежи на земята.

Южно изложение

Ориентацията на лънчевите панели също е определящ фактор за биологичното разнообразие. Слънчевите панели обикновено лежат на „маси“ на полето. „Изследванията показват, че колкото повече място има между тези табла, толкова по-голямо е биологичното разнообразие“, казва Фризо ван дер Зее. „Възможен е голям брой растителни видове, като се започне от около два метра между редовете и се поддържат добре".

Изследователите са установили, че биоразнообразието под панелите е по-ниско, отколкото между тях, където растат по-малко различни видове растения. Това важи особено за ориентациите изток-запад, при които количеството светлина под панелите е много малко. „Изберете южна ориентация, където е възможно“, съветва Ван дер Зее.

Общини: отправете изисквания
„Разработчиците на соларните паркове често ги представят като зелени и полезни за биологичното разнообразие. Но биологичното разнообразие не се случва само по себе си“, подчертава Ван дер Зее. „По време на проектирането и управлението са необходими повече внимание и познания за биологичното разнообразие“.

Изследователите смятат, че общините трябва да играят по-решаваща роля в това. По принцип, общината е институцията, която дава разрешение за изграждане на соларен парк. Тя трябва да изисква екоплан и да постави изисквания по отношение на управлението.

Общината може също да поиска природните ценности да бъдат наблюдавани преди и след изграждането на парка. Това ще увеличи знанията на изследователите и разработчиците на проекти за биологичното разнообразие.

Проучване на ефектите върху животните и почвата

В изследването са проучени и растителни видове. Въпреки че разнообразието на растителните видове е свързано с общото биоразнообразие, все още не е напълно ясно какви са ефектите върху птиците и насекомите и как различните конструкции влияят, например, върху запасите от въглерод в почвата. Това ще бъде проучено допълнително през следващите години като част от Програмата за слънчеви изследвания - програма, в която Университетът във Вагенинген изследва устойчивото изграждане на соларни паркове, качеството на ландшафта и съвместното съжителстване на соларните паркове и производството на храни (агроволтаици).
Пълният текст на доклада може да бъде изтеглен тук:
https://doi.org/10.18174/541057.