Средната такса за теглене на пари от банкомат с карта, издадена от същата банка, е 25 ст., а от банкомат на друга банка – 1,15 лв. според публикувана преди малко от БНБ справка за средния размер на таксите към 31 декември 2020 г.

Година по-рано – на 28 февруари 2020 г., БНБ публикува същата справка, която е периодична, и тогава средният размер на тези две такси е бил съответно 0,19 лв. и 0,98 лв., т.е. поскъпването е съответно 31% и 17%.

При теглене на пари от собствена сметка на каса в клон на банката таксата преди една година е била 2,26 лв. плюс 0,27% от стойността на изтегленото, докато според новата справка на БНБ сега вече е 2,81 лв. плюс 0,41% от стойността.

Има увеличение и на месечните такси за обслужване на разплащателни сметки. Според новата справка на БНБ месечната такса е 2,97 лв., а ако към сметката има и карта, е 2,44 лв. Преди година двете такси са били съответно 2,39 и 2,23 лв.

Това е среден размер на таксата, която са докладвали търговските банки на БНБ. В самите банки те може да са по-ниски или по-високи.

Очаквайте подробности