От тях може да пострадат и някои десертни сортове лози

Високите температури през първото десетдневие на февруари, с максимални стойности достигнали до и над 20?С (Ловеч - 20?С, В.Търново - 20?С, Варна - 20?С, Казанлък - 20?С, Благоевград - 21?С, Пловдив - 20?С, Хасково - 20?С, Чирпан - 21?С, Ахтопол - 22?С), активизираха вегетационните процеси при есенните посеви и при някои трайни насаждения в полските райони на страната. Вследствие наднормените температури на места в Дунавската равнина (агростанциите Кнежа, Николаево) част от зимуващите във фаза трети лист посеви с пшеница встъпиха във фаза братене. При някои от раноцъфтящите овощни видове - бадем, праскова, кайсия, череша (агростанциите Новачене, Силистра, Сандански), по-рано от обичайните срокове, е регистрирана фаза набъбване, а в крайните югозападни райони – и начало на разпукване на пъпките.

След необичайно топлото за сезона време в края на изтеклия период агрометеорологичните условия претърпяха рязка промяна. Настъпилото застудяване доведе до прекратяване на вегетацията при есенните посеви и задържа нежелателното, преждевременно, развитие при овощните култури.

До края на второто десетдневие на февруари прогнозираните поднормени, отрицателни, средноденонощни температури ще поддържат в покой есенниците. В полските райони прогнозираните стойности на минималните температури, до минус 10-12?С, са над критичните за намиращите се във фаза трети лист и братене зимни житни култури. По-ниски отрицателни температури, от порядъка на минус 16-18?С, се очакват в котловинните полета на Западна България. Тези стойности, в условия без снежна покривка, ще бъдат опасни за есенните посеви, особено за късно засетите, след агротехническите срокове, зимни житни култури.

През периода прогнозираните ниски минимални температури ще поставят на сериозни изпитания и студоустойчивостта на излезлите от принудителен покой ранноцъфтящи овощни видове и на някои десертни сортове лози, при които в началото на февруари бе регистрирано сокодвижение (на места в източните и югозапдните райони – Сандански, Петрич).

През периода очакваното студено време, с валежи от сняг, ще ограничава възможностите за провеждане сезонните агротехнически мероприятия.