Специализира в проектирането на технологични преработвателни линии за почистване, калибриране и заготовка на семена

Близо 20 години машините и технологиите под марката ELICA се проектират и произвеждат на българска земя, в град Силистра. Комбинацията от млад екип и стремеж към иновация продължава да създава все по-нови и по-добри решения на пазара.

ELICA специализира в проектирането на технологични преработвателни линии за почистване, калибриране и заготовка на семена. Всяка инсталация се разработва по индивидуални изисквания на клиента. Линиите до ключ са лесни за управление, с вградена автоматизация. Високият капацитет на обработка е съчетан с уникален дизайн и функционалност. Инсталациите са оборудвани със силози и бункери, индустриални вакуумни системи, компресори, както и с нови системи за тегловно дозиране на „биг баг“ торби и чували.

Ниската консумация на електроенергия e част от инциативата на ELICA да създава продукти с фокус към повишаване ефективността на работа и опазване на околната среда. Съоръженията са разработени така, че да се намали запрашеността в производственото помещение, като по този начин се подобрява работната среда.

Мисията на ELCA е да бъде световен лидер в предлагането на пълни технологии. Над 15 инженер-конструктори се грижат за осъществяване на своеобразните желания на всеки клиент.

ELICA проектира, произвежда и инсталира линии за белене на слънчоглед и оборудва силозни стопанства и пристанища със съоръжения за транспортиране на материали в насипно състояние. След инсталацията се провежда практическо обучение за правилната експлоатация на отделните звена на линията, както и на автоматизацията.

Днес предизвикателството е насочено към създаването на продукт, който да отговаря едновременно на всички нужди на клиентите, на редица нормативни изисквания и на добрите производствени практики в бранша. Чрез предлагането на оборудване, отличаващо се с функционалност, висока производителност и стилен дизайн, се стремим да утвърдим бранда ELICA като надежден бизнес партньор на както у нас, така и на глобално ниво.

Сега обхватът на ELICA се разпростира до Румъния, Сърбия, Молдова, Украйна, Русия, Казахстан, Китай, Аржентина и други страни. През есента на 2020 г., ELICA придоби италианската ASM – „Advanced sorting machines“, която може да се похвали с повече от 30 години опит в сектора на оптично-електронните сортиращи машини. Сделката се финализира през ноември и бе плод на продължителни преговори. ELICA и АSM си сътрудничат почти две десетилетия, като за това време изграждат доверие помежду си.

Италианските машини са един от основните компоненти в решенията до ключ в системите за преработка на българския производител. След придобиването ELICA разполага с официално представителство в Западна Европа.