Да не се чака да започнат да набъбват пъпките

Какво ще се случи, ако оставим лозата без резитба? Питали ли сте се? Ами ще станем свидетели на кълба от пръчки, които се оплитат една в друга. Всяка следваща година младите леторасти ще покарват буйно от връхните пъпки на съответната пръчка и ще се отдалечават от основата на растението. Тоест плодните звена ще се раздалечават все повече от основата и плододаването ще е направо съсипано.

Със сигурност не искаме това при културната лоза, която отглеждаме за грозде. Въпросът тогава е как правилно да избегнем тези нежелани последици, което постигаме единствено посредством правилните резитбени операции и с помощта на подпорни конструкции, разбира се.
Няма съмнение, че зимната резитба е най-важната при лозите - тя е основната и водещата.

У нас тя скоро предстои, макар че по принцип позволеното време да се извърши е от есента, след листопада на растенията, до началото на напъпването им през пролетта.

Струва си първо да припомним, че лозите и асмите са от най-взискателните
в областта на трайните насаждения. И за да се получи висок добив, като същевременно се запази здравето на растенията, е необходимо да се моделират лианите, и то навреме.

Начинаещите, често от незнание, са в състояние да допуснат много грешки и по този начин могат не само да съсипят дадена гроздова реколта, но и да навредят на лозите, ако действат на случаен принцип и с недостатъчно познания.

Затова едни от основните грижи, които трябва да положат, е да се ограмотят, като се запознаят с инструкциите за подрязване. Несъмнено най-ценни са съветите на майсторите за конкретни практики и сортове, както и за съответните формировки.

На първо място един новак трябва да види и разбере кога и как правят операцията негови опитни съседи. Тъй като е особено важно
да се оставят правилните леторасти и издънки

Това се прави съобразно това дали е имало измръзвания или наранявания и с оглед на правилното натоварване на лозите.

Откъм време трябва да се има предвид, че не се препоръчва резитбата да се остави за много късно през пролетта, освен ако лозите не са малко на брой и стопанинът не е опитен и пъргав.

Важно! Не бива да се допуска да започне напъпването на пъпките и хранителните вещества да тръгнат.

Освен това трябва да се има предвид, че при лозите и асмите бавно зарастват различни наранявания, затова растенията трябва да имат време и за това.

Някои любители се заблуждават, че важната манипулация може да се извърши при всички сортове и формировки по един и същи начин. И с това правят първата грешка. Тогава някои от лозите може да се претоварят, а други да се оголят. Нарушава се и хранителният им режим и дори се стига до по-бързо стареене и по-малка устойчивост на студ, болести и неприятели.

Зимната резитба е най-важната   

Има два основни вида рязане

Основно различаваме две разновидности при зимната резитба - къса и смесена, което зависи от формировката, сорта и неговата родовитост.

Късата

Тя се нарича още чепова. При тази резитба пръчките се режат на две пъпки (очи) от основата (получава се чеп с две очи). Изрязаните по този начин части се наричат плодни звена.

* Имайте предвид, че пръчките, предназначени за плодни звена, не трябва да са много тънки или много дебели, а средно дебели и добре узрели. Установено е, че пъпките на тези пръчки са с най-добра родовитост.

* Много важно е да се знае, че при резитбата на лозата не всички пръчки, които са израснали от лозата, се оставят и се изрязват на посочените плодни звена по обяснения начин.

* Да знаете, че около 80-90% от всички пръчки се отстраняват – това означава, че те се изрязват до основата. А останалата малка част, която запазваме за плодни звена, ще ни даде гроздето от предстоящата реколта.

* По този начин лозата бива натоварвана от нас със зимни очи, които в зависимост от формировката, трябва да бъдат общо на брой от 10-15 до 30-40.

* Друга съществена особеност при резитбата на лозата е правилно да се определи местоположението на чеповете и плодните пръчки върху рамената и кордоните.

* Като правило първата пръчка от стария чеп се реже за нов, а по-горната пръчка се премахва, като се прерязва през стария чеп.

Смесената

При нея освен двете очи, се оставят и по-дълги пръчки с 10 до 12-14 очи, наречени плодни. Или се оставят по-къси пръчки с 6-8 очи, наречени стрелки.

* От стария чеп долната пръчка се реже за нов чеп на две очи, а по-горната пръчка се оставя за плодна.

* Ако върху стария чеп има само една развита пръчка, тогава тя се оставя за нов чеп, а за плодна пръчка се избира израстък от старата плодна пръчка.

Важни лозарски правила

* При късата резитба върху едно рамо не бива да се оставят повече от 2-3 чепа.

* При смесената резитба плодните пръчки не трябва да се оставят върху всяко рамо, а през 1-2 рамена, за да не претрупва лозата с много плод.

* При резитбата отрезите на чепа да се извършват под наклон в противоположна посока на горното око. Така капките вода, които се стичат от чепа, няма да обливат долната пъпка.

* Ако добивът от лозата по количество и качество е задоволителен и растежната сила е нормална, трябва да запазите същото натоварване, което сте приложили през предшестващата година. Но, ако лозниците ви имат много буен растеж, тогава натоварването може да се увеличи – т.е. с повече плодни очи.

Има големи различия при формировките   

При чашовидната формировка

Зрелият летораст, който е развит от горното око на чепа, се отрязва с част от стария чеп, а долният се реже на нов чеп с две очи.

Раните трябва да се правят само от вътрешната страна на рамената. За ориентир горното око на новия чеп трябва да бъде обърнато към центъра на лозата.

Чашата се поддържа “отворена”, като се изрязват до основа развитите леторасти във вътрешността на короната.

За увеличаване на натоварването на лозата с плодни очи може да се оставят отделни чепове на три очи или да се остави стрелка.

При подобрения и стъблен Гюйо

Плодната пръчка трябва да произлиза от миналогодишен чеп.

Ако липсва такава – тогава от най-ниско израсналия зрял летораст от старата плодна пръчка, или от ъглова пъпка. А в краен случай – от избран лакомец.

За чепове се оставят зрели леторасти, които са развити от долните очи на миналогодишните чепове или от лакомци.

Желателно е мястото на плодната пръчка да се сменя – това се прави последователно, като се редува да бъде от едната и от другата страна на лозата – така се постъпва при единичен Гюйо.

Подобни са принципите и при поддържане на средностъблената формировка, видоизменения Мозер и Омбрела.

„Заешки уши” при чашовидната 

Как трябва да се поддържа чашовидната формировка?
Резитбата всяка зима трябва да започне с премахване на лакомците и други ненужни леторасти. След това се режат пръчките върху миналогодишните чепове. Горната пръчка се премахва, а долната се оставя на чеп с 2 очи, както е при всички къси резитби с чепове.

Казуси

* Ако искате да засилите лозата, броят на чеповете се увеличава.

* Ако рамената са малко на брой, може на някои от тях да се остави с един чеп повече. Тогава двете пръчки върху миналогодишния чеп се режат на чепове. Полученото плодно звено се нарича „заешки уши”. Догодина горният чеп трябва да се премахне, а нов чеп да се остави от долната пръчка на долния чеп.

Как се поддържа Гюйо 

Всяка зима старата плодна пръчка се изрязва от основата и, заедно с едногодишните пръчки по нея, се премахва. От най-долните пръчки на чеповете се оставят 2-3 чепа, а от по-горните се избира плодна пръчка, както се постъпва при смесената резитба.

Казуси

* Ако няма подходяща пръчка сред израсналите от чеповете, тогава за плодна пръчка може да се остави и лакомец.

* Когато пръчките върху главината са малко, предпочитание да се дава на чеповете, а за плодна пръчка се избира първата добре развита пръчка в основата на старата плодна пръчка.

* Грешка е да се оставят плодни пръчки без чепове – лозата може да се остави една година без плодна пръчка, но не и без чепове.

* Неправилно е да се оставят много дълги плодни пръчки с над 18 очи.

Поддържане на Роая 

Всяка зима при резитбата се премахва пръчката, покарала от горното око на чепа, а покаралата от долното око се реже на чеп с 2 очи – т.е. както при чашовидната формировка. Рамената по кордона трябва да са еднакво високи.

Казуси

* За скъсяване на старите високи рамена се използват лакомци, покарали от основата им.

* Ако кордонът измръзне или пострада по друга причина, трябва да бъде възстановен с пръчка, която е покарала от основата му.

Средностъблен двустранен 

Този вид кордон се поддържа, като резитбата на лозите всяка зима се прави само на чепове или на чепове и стрелки.

* Да се знае, че при родовитите и високодобивните сортове много често се прибягва до резитба само на чепове.

* При сортове като Мерло, Мавруд, Ркацители, Русалка, Царица на лозята на единия или и на двата кордона, по избор, може да се остави и по една стрелка.

* Двустранният кордон е лесен, той се предпочита при много от отглежданите у нас винени сортове, но да се знае, че е подходящ само в незагрибни райони.