Прави се след силните студове, но преди набъбване на пъпките

Зимната резитба на овощните дръвчета е основна за тях и се извършва всяка година. Сроковете за отделните видове варират в определени граници. Все пак основните правила, с които овощарите трябва да се съобразят, е резитбата да се извърши след преминаването на по-големите зимни студове и преди набъбване на пъпките. Така ако има измръзване на някои растителни части, резитбата се съобразява с това и се преценява какво да се отстрани и какво да се запази. При късна резитба, когато сокодвижението е започнало, отслабват растежните сили на дръвчето, тъй като се губят ценни хранителни вещества, които вече са се насочили към клонките и пъпките.

Като най-подходящ период за страната се препоръчва резитбата да се прави от средата на февруари до началото на март. Разбира се, всеки овощар индивидуално в зависимост от района преценява кога е най-добре да изреже дръвчетата.

Резитбата може да се направи постепенно, като се започне от най-студоустойчивите видове, а накрая се оставят най-чувствителните представители.

Често ни задават въпроса дали през зимата може да се извършва резитба. Да, в по-топлите райони на страната това може да се прави, когато зимата е мека и няма опасност от продължителни силни студове, които да предизвикат повреди. Още повече че в нашата страна рядко се случват големи студове, които да доведат до сериозни измръзвания. Най-често се получават частични измръзвания на отделни растителни части. Ако това стане, те се изрязват и се преценява още каква резитба да се направи, за да може да се осигури правилен растеж и плододаване на дръвчето.