Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

През януари в култивационните съоръжения започва отглеждането на разсад, предназначен за ранно полско производство на зеленчуци. Сеитбата на зеленчуковите семена трябва да се проведе в срок, който е съобразен с продължителността на разсадния период и климатичните особености на района. Разсадът трябва да е готов за изнасяне на полето след датите на обичайните за дадения район късни пролетни слани (температури под минус - 0,5оС са опасни за вегетативните органи на доматите, пипера и др.).

Семената на доматите се сеят в периода 15.01-10.02, на пипера и патладжана, които са по-топлолюбиви - между 25.01-10.02. Сеитбената норма за доматите за 1m2 е 3g, за пипера – 15-18g, за патладжана - 6-8g.

За производството на здрав и качествен разсад е от изключително важно значение използването на добре обеззаразени семена и почвена смес, както и поддържане на определен топлинен и воден режим.

През периода от сеитбата до поникването на зеленчуковите семена температурата на почвата трябва да е около 18оС, а на въздуха - 20-25оС. При тези условия семената на доматите поникват обикновено за 5-6 дни, на пипера – за 10-11 дни. След фаза поникване температурата на въздуха трябва да се понижи при доматите до 10-12оС, а при пипера и патладжана - до 15-16оС.

При поливане на разсада не трябва да се допуска преовлажняване на почвата. Излишната влага е предпоставка за развитие болестта сечене по разсада (стъблата над или малко под повърхността на почвата загниват и падат като отсечени). При поява на първите признаци на сечене по разсада трябва да се вземат незабавни мерки - болните и съседните здрави растения задължително се унищожават, а заразената площ се дезинфекцира с 2% разтвор от син камък. Препоръчва се профилактично третиране на здравите растения с някои от фунгицидите: бордолезов разтвор - 0,4%, шампион ВП - 0,3%, фунгуран ОН ВП - 0,3%, проплант722СЛ - 0,1%, ридомил голд МЦ 68ВГ - 0,1% и др.

След встъпване на растенията във фаза кръстосване (появяват се два същински листа) разсадът трябва да се пикира. Фаза кръстосване е най-подходящата фаза за пикиране на доматите, пиперът и патладжанът. При доматите тя настъпва обикновено 10-15 дни след поникване на семената, а при пипера – 15-20 дни. Растенията се пикират на дълбочина с 2-3см по-голяма от тази преди пикирането. При тази операция трябва да се внимава да не се повредят корените на растенията.

При производството на доматен разсад продължителността на разсадния период е около 80 дни, а при пипера и патладжана – 75-85 дни.

Качественият разсад е с късо, дебело и здраво стъбло, с добре развита коренова система и листна маса. При оптимални сеитбени срокове разсадът от домати е готов за разсаждане на полето обикновено през втората половина на април, a този на пипера и патладжана – през първото десетдневие на май.