Зелената практика, която фермерът избира, трябва да носи полза както за природата, така и за самия него, съветва председателят на НАЗ

- Каква е оценката ви за българския агробизнес днес?

- Оценката ми за българския агробизнес е доста висока. През годините в България се изградиха доста стопанства, които надминават по стандарти – говоря за стандарт на качество, на производство, много западни стопанства с техника и нови технологии, които опазват природата, климата, почвата.

В допълнение самото образование на българския земеделски производител се повиши. И на много места хората виждат това. Не случайно поради тези причини ние сме на едно от челните места по производство на слънчоглед, на царевица. Изградиха се доста преработвателни предприятия за преработка на слънчоглед и други култури. И това е ефектът от този преход от 1990-а насам и вече след влизането ни в Европейския съюз.

Стопанствата са устойчиви, могат да понесат удари
при определени кризи, могат да се развиват. Едно българско стопанство винаги ще победи някое европейско при равни условия. Подчертавам при равни условия. Така, че оценявам високо българския агробизнес и се надявам най-скоро време да отпадне това негативно отношение към зърнопроизводителите, заради прословутите субсидии. Но нека, който пожелае, да заповяда, да започне да работи и да види какво в действителност е това.

- Какво решение на важен за сектора проблем бихте предложили?

- В нашия сектор проблемите са много. Ние не сме спрели, постоянно предлагаме, щом е идентифициран определен проблем. Националната асоциация на зърнопроизводителите не е само на хартия. Тя е за да предложи решения на даден проблем, независимо какъв е – законодателен, финансов и т.н. Общо взето цяла година това правим, не искам точно конкретно да давам пример.

- Каква зелена практика бихте препоръчали с гаранция за по-стабилен фермерски доход?

- Тук спецификите са големи. Зелената практика, която предлагам за всички, е тя да съответства на даден район, където работи фермерът земята си – на почвено-климатичните условия. Защото България е малка страна, но доста разнообразна на почвено-климатични условия.

Да е лесно изпълнима,

проверима и да не му създава проблеми. Има списък на такива практики, всеки трябва да избере такава, съответстваща на неговия район. Практика, от която той да не губи и да има полза за самата природа и въздух.

- Как си представяте развитието на агросектора в следващите години?

- Дано нещата по отношение на климата са благосклонни към всички, на цялата страна. Знаете пазарът определя абсолютно всичко, пазарът изисква – и да искаш, и да не искаш, да обновяваш. Защото ако не обновяваш, не си актуален с пазара, ти си загинал.

В най-скоро време, което засяга развитието на българския агробизнес в бъдещи години, е да направим Стратегическия план добър и да няма сътресения по отношение на някои решения с Европейския парламент. Защото най-големият враг на земеделеца понякога е природата, но и брюкселският бюрократ. Да си кажем истината. Виждам едни добри земеделци, които работят спокойно и си изпълняват задълженията.