МЗХГ представи проекти на мерки в горския сектор и подхода ВОМР

30 ноември 2020
Новини
6912
Няма снимка
Снимка: Архив
 

Министерството на земеделието, храните и горите представи проекти на инвестиционни мерки в горския сектор, както и подготовката и изпълнението на подхода Лидер/Водено от общностите местно развитие за новата Обща селскостопанска политика 2021-2027г. Това стана по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 - 2027 г. Дискутираните проекти на мерки са финансирани по линия на Европейски земеделски фонд за развитие на земеделието и селските райони (ЕЗФРСР).

Мярката „Залесяване на земеделски и неземеделски земи“

ще подпомага както залесяването, така и поддръжката на новосъздадените култури. Това включва отглеждането им до петата година след създаването и попълване до третата година след него. Земята, която ще се залесява трябва да попада в район с лесистост по-малка от 60% или в район с висок или среден риск от ерозия. Минималната площ за залесяване трябва да бъде 0.5 ха. За залесяване ще се използват само местни дървесни видове според типа на месторастене. За всички залесявания над 1.0 ха, при които се налага смесване на дървесните или храстови видове, то трябва да е поясно и минимум 10% от площта трябва да е заета от медоносни дървесни видове. Подпомагането за залесяване и поддръжка ще бъде до 100% от допустимите разходи. Минималният размер на общите допустими разходи е 3 000 евро, максималният - 300 000 евро.

За прилагане на мярката „Предотвратяване и възстановяване на щети

по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ е изработена методика и е извършено класифициране на горите в България по степени на риск от горски пожари. Предвижда се по тази интервенция да се подпомагат създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура, изграждане или подобряване на водоизточници и наблюдателни пунктове за борба с пожарите и горски пътища. Включени са и дейности по предотвратяване и ограничаване на разпространението на неприятели и болести, както и възстановяване на пострадалите гори чрез презалесяване с местни дървесни или храстови видове.

Предвидените за подпомагане

дейности в „Инвестиции, подобряващи устойчивостта

и екологичната стойност на горските екосистеми“ ще допринесат до устойчивост, дълговечност и подобряване на всички екологични показатели на гората, както и нейната привлекателност. Насочени са към превръщането на издънковите гори в семенни, превръщане на иглолистните култури на нетипични месторастения в естествени насаждения, както възстановяване и поддръжка на полезащитни горски пояси.

Обсъдена беше и

интервенцията „Подпомагане провеждането на отгледни сечи

в недържавните гори“, която предвижда освен провеждане на планираните отгледни сечи и закупуването на специализирана горска техника за тяхното провеждане. Тя ще спомогне за запазване многофункционалността на горите и конкурентоспособността на собствениците им, за да могат те да продължат с устойчивото им управление.

Интервенцията „Първична преработка и маркетинг на дървесина“

ще доведе до диверсификация на икономическите дейности в селските райони, създаване на нови работни места и по-пълно оползотворяване на добитата дървесина.

Воденото от общностите местно развитие

(ВОМР) ще се прилага „отдолу – нагоре“ посредством местни инициативни групи, така че местните общности формулират, избират и одобряват приоритети и стратегия за интегрирано развитие на териториите и общностите. Финансирането през следващия програмен период, както и през настоящия, ще се осигурява от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд+, като подкрепата от един или от повече европейски структурни и инвестиционни фондове ще се обуславя от нуждите и потенциала на съответната територия. Размерът на подкрепата по ЕЗФРСР ще бъде в размер до 10% от бюджета на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Предвижда се да се разшири териториалния обхват на подхода като се увеличи и броя на местните инициативни групи.

Подкрепата за ВОМР ще обхваща изграждането на капацитет и подготвителни дейности в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите, изпълнението на операции в рамките на стратегии за ВОМР, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, както и управление, мониторинг и оценка на стратегията и нейното популяризиране. За успешното прилагане на подхода в МЗХГ се създава дирекция ВОМР към Управляващия орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони.

Още от Новини
0

Времето ще е с променлива облачност, на отделни места ще превалява сняг. Ще остане ветровито. Минималните температури ще са между минус 7 и минус 2 градуса, максималните - от 0 до 5 градуса

0

Промени в Закона за устройство на територията (чл. 147), които прие вчера Народното събрание, ще намалят административната проектирането и изграждането на оранжерии

0

"Тютюнопроизводителите ще получат 71,6 млн. лв. национална преходна помощ за кампания 2020 г. Средствата ще бъдат платени според индикативния график на фонд "Земеделие" - между 10 и 20 февруари"

0

Държавният фонд "Земеделие" е разпределил днес над 100 милиона лева по различни програми. Ресурс от 7,5 милиона лева отива за развъдните асоциации по схемата за държавна помощ за създаване и

0

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие" за 2021 г. в общ размер до 30 млн. лв. Средствата са необходими за финансиране на разходи за ДДС на общини по

Последни новини
0

Позицията президент на ELTI и фактът, че ще е оглавявана от българин в следващите три години, е престиж за България. Една от целите ни е да комуникираме с големите производители на тютюневи изделия

0

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди 22 262 000 лв. по помощта de minimis за земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници, и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки

0

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” одобри финансов ресурс в размер на общо 12 200 000 лв. по инвестиционните схеми за държавни помощи за 2021 г., съобщават от там

0

Бюджет от 1,2 милиона лева утвърди Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ за финансиране на държавна помощ „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и

0

Ресурс от 7 500 000 лв. утвърди управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” за развъдните асоциации по Схемата за държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне

Коментари

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Регистрация за участие в томбола „АБОНАМЕНТ 2021”
Отговор:Доста разсадници предлагат облепиха. Потърсете информация в интернет и преценете от кой от всички ще ви е най-изгодно и най-удобно да закупите растението. Ние не препоръчваме, тъй като не сме...
ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

В закона това не е разрешено, казва софтуерният специалист и член на “Да, България” Още акценти от интервюто: Интерес към приложението на “Демократична България” имат малки партии у нас и от чужбина “Ти броиш” е отворена надпартийна платформа, направена от доброволци на ДБ, която всяка партия може да клонира - Г-н Мирчев

Карантинираните ще заявяват подвижна урна 3 дни преди изборите Районните здравни инспекции ще проверяват дали заявилите желание да гласуват с подвижна урна в COVID секциите наистина са инфектирани и под карантина в момента. Това уточни шефката на групата на ГЕРБ Даниела Дариткова тази сутрин пред Би Ти Ви

Предишно боледуване пази от реинфекция с британския вариант на коронавируса, има научни публикации за това. Това каза пред Би Ти Ви доц. Любомира Николаева - Гломб, директор на лаборатория по ентеровируси в НЦЗПБ. Тя увери още, че одобрените ваксини пазят от новия щам. Грипът се измести, това вече го наблюдавахме и в южното полукълбо