Смесените животновъдни стопанства са с най-добра управленска устойчивост

29 октомври 2020
Агробизнес
6030
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

С най-ниска са полските култури поради липсата на дигитализация на административните услуги, сочи проучване на Института по аграрна икономика

Доброто управление на стопанството е и цел, и средство за успешна реализация на устойчивото управление. С други думи - да има висока управленска устойчивост. Именно тя е тема на разработката на проф. Храбрин Башев от Института по аграрна икономика – „Каква е управленческата устойчивост на селското стопанство в България“.

Анализът е ориентир както за частния сектор, така и за държавния, който може да помогне за подобряването на оценката и управлението на аграрната устойчивост в страната. Според автора този четвърти, подценен досега, управленски стълб - редом до икономическите, социалните и екологичните, е крайно нужно да бъде мислен и включен в академичната литература, в официалните документи на държавни, международни, професионални организации и да бъде подробно дискутиран и адаптиран към специфичните условия на оценяваните селскостопански системи.

Управленската устойчивост на българското селско стопанство показва, че тя е на

добро, но близко до задоволителното равнище,
сочи анализът. В по-обща картина принципът добри частни практики дърпа назад интегралната устойчивост на отрасъла, а принципите добра законодателна уредба и демократичност на управлението не се прилагат добре и са на границата с задоволителното равнище. За осигуряване на управленската устойчивост на българското селско стопанство най-много допринасят работещата аграрна администрация и работеща пазарна среда. По-подробни показатели обаче сочат, че прилагането на принципа работеща аграрна администрация се влияе отрицателно от недостатъчната ефективност на аграрната администрация и от неразвитата дигитализация на административното обслужване. По същия начин, най-важният фактор за непълното прилагане на принципа работеща пазарна среда е ниската възможност за увеличение на площите.

Ниските стойности на показателите

помагат да се идентифицират областите, които налагат подобряване чрез адекватни промени на институционалната среда, обществените политики, модернизация на аграрната администрация, колективни действия или нови управляващи стратегии на аграрните агенти. Като най-критични за повишаването на управленската устойчивост на селското стопанство на страната проф. Башев оценява фермерското участие във вземането на решения, ефективността на аграрната администрация, дигитализацията на административното обслужване, възможността за увеличение на площите, външния контрол на управителен съвет, ефективността на неформалната система, делът на субсидиите в дохода, степента на спазване на договорите, поносимостта на легалните плащания и концентрацията на земите.

От друга страна, високите равнища на определени показатели дават представа за предимствата на доброто управление и устойчивото развитие на родното земеделие. Най-важните сред тях включват: дял на производителите, участващи в различните органи, пазарна конкуренция, степен на конкурентно разпределение на обществените ресурси, степен на достъп до информация, степен на информираност и разходи за административни услуги. Но дори най-високите стойности на показателите не успяват да издигнат управленската устойчивост на българското селско стопанство и тя е сравнително ниска, е оценката на автора.

Дори и при смесените животновъдни производства – подотрасълът с най-висока управленска устойчивост, редица ключови показатели са на задоволително равнище. Например по отношение на ефективността на аграрната администрация или възможността за увеличение на площите. Това, което издига смесените животновъдни производства над другите сектори, е високата степен на конкурентно разпределение на обществените ресурси и на достъп до информация. Добри са още делът на производителите, участващи в различните органи; степента на спазване на договорите; пазарната конкуренция; трудностите за достъп до пазари; степента на прилагане на нормативната уредба; външният контрол на управителен съвет; степента на прилагане на политиките и на удовлетвореност на бенефициентите от политиките на ЕС.

След смесените животновъдни стопанства се нареждат секторите “Зеленчуци, цветя и гъби” и “Смесени растениевъдно-животновъдни”. Трите допринасят за поддържането на общата управленска устойчивост на българското селско стопанство.

В подотраслите “Тревопасни животни“, “Трайни насаждения” и “Пчеларство” тя е близка до средната за отрасъла. Смесените растениевъдни стопанства и полските култури понижават в голяма степен интегралната управленска устойчивост на българското селското стопанство. Липсата на дигитализация в административните услуги е причина № 1 те да са последни, както и конкурентното разпределение на обществените ресурси. Не можем обаче да не споменем, че подотрасълът има добра управленска устойчивост за пазарна конкуренция, дял на производителите, участващи в различните органи, трудности за достъп до пазари, степен на достъп до информация, разходи за административни услуги, дял на субсидиите в дохода, равнище на субсидиите спрямо средните за отрасъла и реално договаряне на цени.

Според по-горе представените принципи

законодателната уредба най-добре се реализира
в производството на зеленчуци, цветя и гъби и смесени животновъдни дейности, и най-лошо - в подотрасли „Полски култури” и “Тревопасни животни”. Принципът демократичност на управлението най-добре се прилага в смесените животновъдни производства, докато не е задоволителен в “Пчеларство”, “Смесени растениевъдни” и “Смесени растениевъдно-животновъдни”. Принципът работеща аграрна администрация се прилага ефективно в “Пчеларство”, “Тревопасни животни” и “Смесени растениевъдно-животновъдни”. Устойчивостта по отношение на принципа работеща пазарна среда е най-висока при “Смесено животновъдство”, “Пчеларство” и “Смесено растениевъдно-животновъдство”. Най-накрая добри частни практики най-добре се спазват в подотрасли “Смесено животновъдство” и “Смесено растениевъдно-животновъдство”, докато във всички останали подсектори те се прилагат само задоволително и особено слабо в “Пчеларство” и “Полски култури”.

Според различния юридически статут и размер на дейността полупазарните стопанства (които са най-често срещаните у нас), както и кооперациите показват най-добра управленска устойчивост. Въздействие за това дават добрата законодателна уредба, демократичност на управлението, добри частни практики, и други. Кооперациите умеят и да се справят и с трудности за достъп до пазари. На добро ниво са също физическите лица и средните ферми. В стопанствата, самоопределени като „по-скоро малък за отрасъла” управленскат устойчивост е на границата със задоволително ниво. Нещо повече, за агрофирми и големите ферми управленската устойчивост е на задоволително ниво. Принципът

недобре работещата пазарна среда е тяхна основна спънка,
както и индикаторите концентрация на земя и фермерско участие във вземането на решения.

Според агроекосистемите на страната землища в защитени зони и планински райони с природни ограничения имат най-добра управленска устойчивост. При агроекосистемите от предимно равнинен и непланински район с природни ограничения тя е под средното за страната.

Съществува и значителна вариация в равнището на управленска устойчивост и според основните агрорайони на страната. Най-висока е в Северен централен и Североизточен район на страната. Това се дължи до голяма степен на по-равномерното разпределение на индикаторите.

С Северен централен район тя е много добра по отношение на достъпа до информация, дял на производителите, участващи в различните органи, разходи за административни услуги, степен на прилагане и удовлетвореност от политиките на ЕС, равнище на субсидиите спрямо средните за отрасъла и външен контрол на управителен съвет.

В Североизточен район управленската устойчивост се характеризира с висока степен на конкурентно разпределение на обществените ресурси и най-високо равнище на външен контрол на управителен съвет. Доста добра е тя в информираността, трудности за достъп до пазари, пазарна конкуренция, дял на производителите, участващи в различните органи.

В Югоизточен район е на границата на задоволителното ниво, а в Южен централен е на задоволително, особено по отношение на фермерското участие във вземането на решения и външния контрол на управителен съвет.

Още от Агробизнес
0

Усилията трябва да бъдат насочени към подпомагане на чувствителните сектори, за да имаме конкурентоспособен агробизнес, изтъква Симеон Караколев - Каква е оценката ви за българския агробизнес днес

0

И защо обществото у нас трябва да е благодарно на лесовъдите и да разбира мотивите им Доц.д-р Янчо Найденов, Инж. Жельо Марев През последните 30 г. сред обществеността в България се формира едно

0

До края на октомври в търговските вериги са продадени 18 400 т български картофи - с 1519 т повече от 2019 г. Общата подкрепа за производителите на картофи през 2020 г. е в размер на 3706, 62 лв./ха

0

Лоялността в отношенията с партньорите осигурява стабилен бизнес 26-годишният Петър Петров вече втора година работи като агроном в „Аграком“ ЕООД след завършена магистратура „Растителна защита“ в

0

Цените на селскостопанските стоки отново се повишиха, благодарение на силното международно търсене на зърнени култури и маслодайни семена. Вчера пшеницата в Чикаго поскъпна минимално

Последни новини
0

Сачева: Пенсията от НОИ ще намалява с 9% Таванът става 1440 лв. от следващата година, така още над 25 хил. ще взимат реалните си пари Спират пенсиите при злоупотреби  Съкращават с 1 г

0

При наличие на суровина, която тази година е в изобилие, може да се направи ракия от картофи! Рецептата е изпитана в райони, където стопаните имат много картофи в късна есен и зима

0

От 1 януари минималната пенсия да се вдигне от 250 на 300 лв. Така всеки втори пенсионер ще взема минималната пенсия от догодина. С 20% се вдига и таванът, като става 1440 лв

0

В студените месеци се правят т. нар. зимни сеитби, които осигуряват по-ранна продукция. Те се препоръчват предимно за по-топлите райони на страната, където почвата не е замръзнала

0

Още три безплатни семинара, организирани от Националната служба за съвети в земеделието съвместно лектори по отделните специалности от страната, предстоят да бъдат излъчени до края на седмицата: На

Коментари

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Регистрация за участие в томбола „АБОНАМЕНТ 2021”
Отговор:Периодът, в който ябълково дръвче започва да цъфти и да дава плод, зависи от сорта, условията на отглеждане и качеството на почвата. Средно дървото започва да цъфти на възраст 5-6 години. За голямо...
ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

1. След като хапнете вкъщи, кога обикновено миете чиниите си? а) Веднага след като хапна. Няма смисъл да отлагам. б) Вечерта, в края на деня. в) Когато съм в настроение за това, може да е същият ден, а може и да е на следващия. 2. Имате ли навик да се успивате сутрин? а) Не, винаги ставам навреме, не обичам да се успивам и да закъснявам

"Единна Русия" покани Николай Малинов на работно посещение в Москва, съобщи официалният сайт на партията. Заместник-секретарят на генералния съвет на управляващата партия в Русия сенатор Андрей Климов е поканил ръководителя на „Възраждане на Отечеството“ Николай Малинов на работно посещение в Москва

4382 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа. За последното денонощие са направени общо 10 474 PCR теста. Това показват данните в Националната информационна система. Така общият брой на потвърдените случаи става 129 348, от които 86 020 активни. Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е