В полските райони слани не се прогнозират, което е предпоставка за допълнителна продукция от късни зеленчуци

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от температури около и над нормата за третото десетдневие на септември. Не се очакват валежи със стопанско значение и на много места в страната продължаващата суша ще възпрепятства предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с есенници.

Поради тази причина в много райони са пропуснати агротехническите срокове при сеитбата на зимната рапица (те са до края на второто десетдневие на септември). Изключения има на отделни места в крайните североизточни райони (района на Силистра), където в началото на септември падналите валежи подобриха условията за сезонните почвообработки и за сеитбата на рапицата. В тези райони, при очакваното сухо време в началото на есента, има повишен риск за изсъхване на част от засетите и покълнали рапични посеви.

През периода късните земеделски култури ще приключват развитието си. При ориза и при късните хибриди царевица ще преобладава пълна зрелост, при памука ще протича фаза узряване. Част от есенните сортове ябълки (Златна пармена, Джонатан, Червена превъзходна, Златна превъзходна, Канадска ренета и др.) ще встъпят в беритбена зрелост, а при средноранните червени винени сортове лози (Каберне совиньон, Рубин, Руен, Сира и др.) ще преобладава технологична зрелост.

През периода в полските райони слани не се прогнозират, което е предпоставка за получаване на допълнителна продукция от зеленчуковите култури (домати, пипер) от късното полско производство.

Следващият период е подходящ за засаждане на нови ягодови насаждения. Предвидените за целта площи трябва да се почистят от растителните остатъци. С основната обработката на почвата (на дълбочина 20-25см.) се внасят минерални торове (подходящ е комбинираният тор NPK), а при възможност – и оборски тор (1-2 т/дка). При засаждане на ягоди се използват различни схеми. Най-често се прилага редовата при междуредово разстояние 50-60см и 15-20см между растенията в реда.

Редица болести и неприятели по ягодата (бели и червени листни петна, коренови хоботници, ягодова нематода, ягодов акар) се пренасят чрез разсада. Трябва да се използва здрав, проверен, посадъчен материал. Преди засаждане коренчетата на ягодите се изрязват до свежа тъкан, без да се съкращават прекомерно. При засаждане растежният връх на растенията трябва да остане над почвената повърхност. Първата поливка се извършва непосредствено след засаждането, а втората - една седмица по-късно.