Венцислав Върбанов: Таван по региони за рентите, станаха прекалено високи

10 август 2020
Агробизнес
25983
 

От 20 г. не е имало толкова тежка година в земеделието, казва председателят на Асоциацията на земеделските производители в България

Тихомир Тончев

- Г-н Върбанов, в последните дни имахте няколко срещи с премиера и министър Танева. Доволни ли сте от обещаните милиони в подкрепа на производителите?

- Определено сме доволни от резултатите. Завишени бяха средствата, предвидени за подкрепа на сектора, предвид тежката ситуация, в която изпадаме. Тя не е само от COVID-19, а и от много сложната обстановка заради природо-климатичните условия. Отговорно мога да заявя, че през последните 20 г. това е може би най-тежката година за земеделските производители. И беше проявено разбиране от страна на ръководството на министерството и премиера Борисов, който се разпореди и бяха завишени средствата както за животновъдите, така и за производителите на плодове и зеленчуци, рози, грозде, пчелари и изобщо за всички сектори.

- Подпомагането достатъчно ли е, за да минат земеделците през тази най-тежка по думите ви година?

- Ще бъде глътка въздух за нас. Освен това по наше искане премиерът се разпореди и направихме среща в Министерството на икономиката с министъра и с ръководството на Българска банка за развитие, за да могат и

земеделските

фирми да

участват в

кредитирането

по програмата за получаване до 300 000 лв. с 2-годишен гратисен период. Проблемът, който поставихме и който ще намери решение, е да не се изисква от земеделските фирми доказване на спад в продажбите в началото на 2020 г. Това беше едно от изискванията на програмата, което няма как да покрием по простата причина, че в земеделието процесите са циклични, сезонни. И именно през този период - зимата, когато трябва да докажем спад, ние почти нямаме дейност. Затова много малко земеделски производители могат с документи да покажат спад в продажбите. Но проблемът вече е решен.

- Има ли реална опасност от фалити на зърнопроизводители заради рекордно ниските добиви?

- Има

колеги, които

са на ръба на

оцеляването

В страната картината е много разнообразна. Има райони, в които добивите са неочаквано ниски, дори най-мрачните прогнози бяха надхвърлени. Говорим не само за Добруджа, но и за част от Южна България, където също ситуацията е много зле. За съжаление, не е само с есенниците, а и пролетниците на много места са загинали. В някои региони няма да има въобще добиви и от царевица и слънчоглед. Затова за тези колеги, които имат кредити и задължения, възможността да се включат по програмата и да вземат кредити за рефинансиране на други заеми или да си подпомогнат производството, е от голямо значение. Още повече че по тази програма 80% от обезпеченията са гарантирани от ББР, което също е от изключително значение.

- Трябва ли да се ограничи износът на пшеница след по-слабата реколта, за да не се окаже, че зимата ще се наложи да внасяме жито?

- Според мен не трябва да се въвеждат ограничения. Обикновено последните години изнасяме по около 4-4,5 млн. тона пшеница. Произвеждаме много повече, отколкото на нас ни е необходимо. Пазарът ни е доста свит и не бива да се налагат ограничения, защото това може да бъде много лош сигнал и да повлияе. Още повече че ние имаме интерес да има износ, защото от него влиза валута.

Между 2,5 и 3

млн. т могат да

бъдат изнесени

без никакъв проблем.

- Включиха ли се много безработни в земеделието?

- Да, включиха се и има някакъв ефект. Затова искаме тази мярка да продължи и за в бъдеще. За съжаление, не успяхме да привлечем нашите сънародници, които се бяха върнали от чужбина заради коронавируса, да останат в България и да работят по нашите полета. Знаете, че отново заминаха, защото има много голяма разлика в парите. Не можем да си позволим да плащаме, както е в чужбина, но това е положението.

- ВМРО внесе в края на юли проектопромени в Закона за местните данъци и такси за облагане на собствениците на земи с над 20 000 дка. Какво е вашето мнение, трябва ли да има данък едър земевладелец?

- В момента не искам да отговарям конкретно, защото сме насрочили управителен съвет по тази тема. Мога само да кажа, че земите, за които е внесен проектът, не се обработват от въпросните собственици, а от земеделски производители, които плащат ренти за тях. И по принцип рентата в България е изключително висока. Ако не се ограничи до някакво ниво по региони, в земеделския сектор ще става все по-трудно. Особено ако се занижат няколко години като тази.

- От асоциацията на собствениците на земеделски земи, в която влизат едрите земевладелци обаче предупредиха, че най-вероятно новият данък ще бъде платен именно от фермерите чрез завишаване на рентите...

- По принцип така се получава. Но в един момент да не стане така, че да няма кой да иска да я обработва тази земя. Защото имаше един период в недалечното ни развитие, в който повече от половината земя в България пустееше. Много лесно въпреки инвестициите и всичко направено до момента в сектора може да се стигне дотам, че хората да започнат да се отказват и всичко да загуби смисъл. Има много “за” и “против” облагането.

- Все пак какви са преобладаващите мнения в бранша?

- Преобладаващите са “за” - че трябва да има някакво разграничаване между собственици и ползватели. И другото е, че повечето от колегите смятат, че трябва да търсим възможности да влияем чисто законово да се регламентира размерът на рентата. Всичко това трябваше да се регулира още в преходния период, когато кандидатствахме за членство в ЕС, но изпуснахме.

Да,

има ренти от над

100 лв./дка, но

питам как ще

ги платят?

Добре, тази година ще вземат кредити, догодина също, но на третата банките вече няма да им дадат повече, след като всичко се прелива от пусто в празно. Всички тези отношения имаше желание да се отрегулират в поземления кодекс, но нещо не се получиха нешата. Факт е, че законът, по който работим, вече е доста остарял, а поземлените отношения се развиват. От 10-12 г. земята в България се работи окрупнено. Когато я връщахме, най-голямото опасение беше, че ще я раздробим и няма да имаме конкурентно земеделие. Но виждате, че благодарение на нормативната уредба, която беше напасната спрямо реалностите в сектора, се създадоха възможности да се работи комасирано.

- Предстои и много важно време за приемане на стратегическите документи за общата селскостопанска политика за новия програмен период. Какво трябва да има в тях, на кои земеделски култури да залага България?

- Вече има работни групи за стратегическия план, обсъждаме някои неща. При всички положения трябва да се заложи на производство, за което има пазари и е конкурентно на международната сцена. Може би ни трябват 5-6 приоритета и да се търси обединение около тях. Защото, ако продължим на принципа досега за всички по малко, пак няма да се получи нищо сериозно.

- Кои трябва да са тези 5-6 производства?

- Трябва да ги определим на база на SWOT анализите за силните и слабите страни. При всички положения зърнопроизводството трябва да се запази, а и защо не да се даде шанс да се доразвие. Битува митът, че едва ли не всичко е правено през тези години за зърнопроизводителите. Не говоря от тяхно име, но не мога да премълча, когато виждам да се отправят такива несправедливи обвинения. Защото нищо не е направено конкретно за тях. Просто се натрупаха няколко обективни обстоятелства, които ги подпомогнаха.

Разбира се, на чувствителните отрасли, каквито са животновъдството, зеленчукопроизводството, овощарството, трябва да се обърне специално внимание. И в последните 5-6 г. това се прави. В новия програмен период тези хора трябва да получат още повече подкрепа, за да бъдат пазарноориентирани и да станат по-конкурентни. Сега доста колеги инвестират в пакетиращи машини, хладилници и има развитие, което трябва да продължи, за да могат нашите плодове и зеленчуци да станат конкурентни на външните пазари.

Трябва да се обърне внимение на тези производства, където имаме най-голям шанс. Давам пример с лавандулата. Колегите от Добруджа, търсейки възможност да покрият тези високи ренти, които сами си ги направиха, започнаха да садят лавандула. Но не се направи никаква регулация и в момента има свръхпредлагане, затова се сриват и цените. А поле с лавандула се прави с големи инвестиции и в един момент всичко ще се обезсмисли.

Ще започнат

да разорават

полетата

и ще претърпят загуби. Затова идеята е да има план и да се работи по него. Да има визия какво ще се случва през следващите 10 или 15 г. и тук е ролята на министерството.

- Протестите и политическите сътресения пречат ли на земеделците?

- Пряко не пречат. Протестите са в големите градове, а работата на земеделците не е там. Но косвено се отразяват на целия обществен живот. Когато има нестабилност в една страна, няма как това да доведе до добри резултати за който и да е сектор.

Още от Агробизнес
0

Пазарите се колебаят да определят бъдещата тенденция в началото на седмицата. Основният въпрос, на който никой не знае отговора, е как ще се отрази ситуацията с втората вълна на коронавируса върху

0

До 11 октомври 2020 г. браншовите организации могат да изпращат предложения за бъдещата зелена архитектура на Общата селскостопанска политика 2021-2027 г

0

Организацията на ООН по прехрана и земеделие /ФАО/ ви кани да участвате във регионален, виртуален диалог на високо равнище на тема "Съвместни действия за справяне с въздействието на COVID-19 в

0

21-годишният студент по растителна защита Иван Недев от малък работи в семейното стопанство Девора Недялкова Когато е на 21 години, от всеки се очаква да прави плахи и несигурни стъпки

0

Износителите на органични цитрусови плодове са получили първият сертификат за анти-covid продукция Компанията SERVIAGRO 2000, която се занимава с износ на органични цитрусови плодове става п*ървата в

Последни новини
0

Ако научите какво казва, ще развиете по-дълбока връзка на доверие и уважение Кучешкият език на тялото включва поредица от уникални методи за предаване на емоции и намерения

0

Вирусната болест се проявява и през есента Ако овцата или козата ви получи обрив по кожата на устните, по устната лигавица, по ноздрите, клепачите или на друго място по тялото, значи

0

С конкурс „Наука с бъдеще“, Фондация „Америка за България“ ще финансира проектни предложения на млади учени-иноватори в областта на природните науки, здравеопазването

0

В малките градини, където мястото е ограничено, стопаните отглеждат една и съща култура на едно и също в продължение на години. Това често се прави при картофите

0

Държавен Фонд „Земеделие“ изплати 219 574 лева на 37 стопани по de minimis за компенсиране на щетите, които това лято пожарите в Хасково нанесоха, съобщават от пресцентъра на агенцията

Коментари

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Отговор:През август при по-късните сортове лози е добре да продължите растителнозащитните пръскания срещу причинителя на брашнестата мана (оидиум ). Това е правилно да се прави до прошарване на зърното. При...
ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

276 са новозаразените с коронавирусна инфекция лица за последното денонощие. Това сочат данните на Единния информационен портал. Така общият брой на заразените става 20 547. Общият брой на излекуваните е 14 489. Починалите, при които е бил потвърден новият коронавирус, са 813, като 6 са от изминалото денонощие. Очаквайте подробности

Два от най-емблематичните радиогласове в БНР - Петър Волгин и Силвия Великова, стартират двучасово политическо токшоу по “Хоризонт”, което ще се излъчва през уикенда. Името му - “Политически НЕкоректно”, подсказва, че предаването ще представя много и различни гледни точки, без да дава предимство на една политическа или идеологическа позиция

Ремонтът на компрометирания участък от магистрала “Тракия” между Чирпан и Стара Загора все пак ще започне тази есен и ще струва 90 милиона лева само за едното платно. Той обаче ще се прави парче по парче и платно по платно. Това съобщиха от АПИ, позовавайки се на члена на управителния съвет на агенцията Иван Досев