5 нови сорта зеленчуци на ИЗК “Марица” очакват патент

02 юни 2020
Растениевъдство
12249
1 2 3 4 5 6 7 8
 

Подробности за тях, за технологиите за отглеждането им и за постиженията на института разкрива директорът му доц.д-р Даниела Ганева

Институтът по зеленчукови култури “Марица” в Пловдив е единственият ни национален изследователски център за фундаментални, научни и научно-приложни изследвания в областта на селекцията на зеленчуковите култури и картофи и технологии за отглеждането им. Той е структурно звено към Селскостопанска академия - гр. София. Научноизследователската му дейност е свързана с разработването на проекти от национално и общоевропейско значение в областта на селекцията и технологиите в зеленчукопроизводството.

На него дължим създаването на нови български конкурентоспособни сортове зеленчуци, които са с висока биологична стойност и качество, отговарят на изискванията на общия европейски пазар и осигуряват устойчиво развитие на зеленчукопроизводството - основна цел на националните селекционно-генетични изследователски програми. А това съответства в значителна степен на приоритетите, заложени в Рамковите програми на Европейския съюз.

Генетико-селекционната ни дейност развиваме както чрез класически методи, така и чрез използване на биотехнологични методи, обяснява директорът на института доц. д-р Даниела Ганева. Екипът му работи по създаване на нови сортове и хибриди зеленчукови култури, икономически важни за България (домати, пипер, краставици, пъпеши, тикви, зеле, градински грах и фасул, лук, праз, чесън) и картофи, характеризиращи се с ценни стопански и вкусови качества, подходящи за прясна консумация и за преработка и са с повишено съдържание на натурални антиоксидантни съставки.

В Лабораторията по качество, съвместно със селекционерите, се извършва сензорна оценка на селекционния материал и кандидат-сортове.

Специално внимание обръщаме и на създаването на

сортове с повишена устойчивост

на биотични и абиотични фактори, съответстващи на промяната на климата в последните години. Разработват се и прилагат експресни методи за оценка на новосъздадените линии и сортове зеленчукови култури и картофи с молекулярни маркери, а това е алтернатива за съкращаване на времетраенето и енергоемкостта на селекционния процес, допълва доц. Ганева.

Под контрола на селекционерите се провежда сортоподдържане и семепроизводство на сортовете, собственост на Института. Научното учреждение предлага автентични, качествени, сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури и посадъчен материал от картофи, подходящи за климатичните условия на страната, както и поддържа богат генофонд от стари български сортове зеленчукови култури и картофи.

В технологично направление се разработват агроекологични и технологични решения за производство на зеленчукови култури, храненето, напояването и опазването на растенията от вредители, механизация на работните процеси, обработката на почвата, определят се параметрите и сортовата структура в полското и оранжерийно зеленчукопроизводството, свързани с проблемите за опазване на околната среда и здравето на човека.

Предлагат се технологии за производство на основните зеленчукови култури за преработка и свежа консумация, агрохимична диагностика на почвата за поддържане и подобряване на хранителния режим, съвременни технологии за производство на разсади и за субстратно отглеждане на оранжерийни култури, системи за биологично производство на зеленчуци, интегрирани системи за защита от вредители, технологии за предсеитбена обработка на семена и почва и др.

Ново направление е разработването на технологии за нетрадиционни зеленчукови култури, към които през последните години има интерес - аспержи, манголд, девисил, артишок, кейл, пак-чой и други.

Атрактивна среда за млади учени

През последните 10 години с проекти към европейски програми и Фонд “Научни изследвания” в ИЗК “Марица” е осъвременена и обновена техническата инфраструктура.

Създадена е атрактивна работна среда, повишаваща качеството на научните изследвания. Финансирането от проекти дава възможност на учените да подобрят информираността си и да участват в национални и международни форуми, годишни отчети и работни срещи, да създават нови контакти и разработват съвместни проекти. Получените резултати се публикуват в индексирани списания.

Младите учени и старши изследователи имат възможност да повишават професионалната си квалификация чрез посещения в престижни институти по света, да обменят идеи и опит.

Включват се нови съвременни, актуални програми, нови методи за идентифициране на патогени и гени за устойчивост.

Усъвършенстваната техническа база позволява на научните работници да провеждат изследванията си на качествено ново равнище и да бъдат равностойни партньори на чуждестранните колеги, с които работят по съвместни проекти.

Изградена е благоприятна среда и засилено партньорство между науката, браншовите организации и бизнеса, за ускорен трансфер на знания и внедряване на иновативни продукти в практиката.

Близо до бизнеса и с пазарна ориентация

Напредъкът на ИЗК “Марица” не опира само до научноизследователската и консултантска дейност. Институтът е партньор по програмата “Отгледано с грижа в България” и подкрепя инициативите на МЕТРО, свързани с възможността местни производители да реализират своята продукция директно в магазините им, а потребителите да консумират зеленчуци с традиционен български вкус и аромат.

Освен това работим и с верига магазини за строителство и градина “Хоуммакс”, които предлагат наши професионални семена в хоби опаковки, казва доц. Ганева. Това дава възможност за по-лесен и бърз начин за снабдяване на любителите градинари с качествени, автентични семена от зеленчукови култури. Независимо, че са в хоби опаковки, семената отговарят на всички изисквания на ИАСАС за търговия на семена.

Зеленчуците са едни от най-широко използваните и най-полезните за човека храни, истински природен дар, източник на здраве и дълголетие. На голям интерес се радват сортовете домати Розово сърце, Алено сърце, пипер Ивайловска капия, краставици Гергана, пъпеши Хибрид 1 и Хибрид 15, зеле Кьосе и Балкан, с които се гордее екипът на института.

Нови сортове

От 2019 г. ИЗК “Марица” предлага семена от новия сорт бяло главесто зеле Билян за късно полско производство с продължителност на вегетационния период 100-105 дни след разсаждане.

Главите са с кръгла до овална форма, тегло 2-3 kg, бяло до кремаво оцветяване на вътрешността на зелката и са с много добра устойчивост към разпукване.

Продукцията от бяло главесто зеле сорт Билян се отличава с високо съдържание на аскорбинова киселина (над 50 mg%). Средният добив е от 4 до 6 тона от декар.

Сортът е с полска устойчивост към мана, бактериоза и черни листни петна (алтернариоза) и проявява толерантност към нападение от зелеви неприятели. Подходящ е както за конвенционално, така и за биологично производство. Продукцията е подходяща за консумация в свежо и преработено състояние и успешно може да се използва за приготвяне на кисело зеле.

Новият сорт късно бяло главесто зеле беше наградено с Диплом в конкурса за иновации в раздел “Сортови семена и посадъчен материал” на Международната селскостопанска изложба АГРА 2020.

През тази година очакваме да бъдат

патентовани кандидат-сортовете

домати Прометей, краставици Тереза, градинска тиквичка Бистра, пипер Десислава и картофи Евредика, съобщи доц Ганева. През 2019 г. те са преминали успешно изпитване за различимост, хомогенност и стабилност в ИАСАС (Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол). От тях институтът е предложил ограничени количества семена, с цел реклама, на изложението “Борса за семена и посадъчен материал” в гр. Добрич и по време на Международната селскостопанска изложба АГРА 2020.

ДОМАТИ СОРТ ПРОМЕТЕЙ

Растенията са детерминантни (нискорастящи), компактни, добре облистени.

Плодовете са интензивно червени, овални, със средна маса 60-65 г, 2-3 камерни, плътни, непукливи, с малка и плитка дръжчена ямичка. Съдържанието на сухо вещество е 4,8%. Сортът е високодобивен. Среден добив 4-5 т/дка.

Плодовете са подходящи за преработка в цели белени и небелени домати, доматен сок, концентрати и сушене.

Сортът се отглежда по технология за средноранно полско производство, без опорна конструкция на висока равна леха, двуредова лента по схема 120+40/20-25 или едноредова 140/20-25.

ТИКВИЧКИ СОРТ БИСТРА

Хибриден сорт с предимно женски тип на цъфтеж. Отличава се с добра ранозрялост 40-42 дни. Растенията са с прибран храст, детерминантен тип на растеж и силно скъсени междувъзлия.

Плодовете са униформени, имат продълговато цилиндрична форма, зелено оцветяване на кората, бял цвят на месестата част, средна маса 360 г и средна дължина 20 см. Като пържени имат високи дегустационни качества, наситен аромат, крехка консистенция и приятен вкус.

Сортът е подходящ за отглеждане на открито и под полиетиленови тунели. Схема на засаждане 100-120/50 см.

Добив 5-6 т/дка.

КАРТОФИ СОРТ ЕВРИДИКА

Това е средноранен сорт картофи с дължина на вегетационния период от поникване до технологична зрялост 76-78 дни, подходящ за средноранно и късно производство.

Характеризира се с висок потенциал за добив (над 3500 кг/дка), бърз темп на нарастване на клубените и висок процент стандартна продукция (94-95%).

Кандидат-сортът се отличава със средно едри до едри, изравнени, кръглоовални клубени с плитки очи, жълта кожица и месо. Сортът се характеризира с полска устойчивост на мана по клубените. Устойчив на коренова цистообразуваща нематода G. rostochiensis.

Съдържанието на сухо вещество е 20-21%, скорбяла - 15 % и редуциращи захари - 0.20-0.25%. Характеризира се с отлични вкусови качества. Съхранява се много добре през зимно-пролетния период.

КРАСТАВИЦИ СОРТ ТЕРЕЗА

Сорт Тереза образува мъжки и женски цветове). Растенията имат силно развит хабитус и множество разклонения.

Плодовете са с дължина 26 - 28 cм, кората е тъмно зелена, с налеп, покрита с редки нежни брадавички и бели шипчета. Плодовете притежават много добри вкусови качества, приятен краставичен аромат, крехка консистенция и атрактивен външен вид.

Сортът е подходящ за отглеждане при полски и оранжерийни условия.

Отглеждане: на опорна конструкция 90-100/ 25-30 cм; безопорно на повърхността на почвата 100-120/25-30 cм.

Добив 7-8 т/дка.

Добра устойчивост на брашнеста мана.

ПИПЕР СОРТ ДЕСИСЛАВА

Сортът е подходящ за ранно производство. Растенията са високи 60-65 см с прибрани разклонения, чашевиден хабитус, с 3-4 броя основни разклонения. Плодовете са конусовидни с 2-3 камери, преди зрелост - светло зелени, а в ботаническа зрелост - оранжеви, богати на бета-каротен. Общият добив е 3,0-3,5 т/дка. Продукцията е предназначена за свежа консумация и преработено състояние в продукти с висока биологична стойност.

Още от Растениевъдство
0

Тазгодишната жътва, макар и доста тежка, ще доведе до изводи, които всеки производител ще направи за собственото си стопанство. Например фермерите масово споделят

0

Скоро ще можем сами да проверяваме плодовете и зеленчуците у дома На 8 юни Академията за селскостопански науки на Китай (CAAS) обяви, че екип от учени след дългогодишни изследвания и разработки е

0

• Последните пет години рапицата е сред най-рентабилните култури, отглеждани в България. • Първа носи приход на стопанството и дава възможност да се посрещнат спешни разходи

0

Поултра осигурява на растенията нужните им макро- и микроелементи за правилен растеж и развитие, но също така обогатява почвата с органични вещества и помага за образуването на хумус Ваня

0

Осигурява свеж финансов ресурс и през юли При добри климатични условия и старателно отглеждане, рапицата ни зарежда с много емоции, подплътени и с добри резултати

Последни новини
0

За финансова помощ от 15 000 лв. до 586 740 лв. могат да кандидатстват от днес, 13-и юли, фермери и търговски колективи за къси вериги на доставки по подмярка 16

0

Цените реагират с ръст Алма Давидова Министерството на земеделието на САЩ, в юлския си доклад, понижи прогнозата за световното производство на пшеница до 769,31 млн. тона от 773,43 млн

0

Те са дело на компанията за екологични опаковки Frugalpac и 94% са направени от рециклиран картон. Представители на Frugalpac обясняват, че въглеродният отпечатък от тази опаковка е 84% по-нисък от

0

Те допринасят за отслабването и намаляват риска от чернодробни заболявания. До такива заключения стигна международна група учени в хода на проучване за ефекта на горните продукти върху организма

0

Фонд "Земеделие" пусна списък с непреминалите 94 проекта по подмярка 4.1.2 за инвестиции в малки стопанства. До седмица бенефициентите могат да подадат възражения

Коментари

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Отговор:Петната със сигурност са симптоми на картофена мана. Завиването на листата по вероятно е резултат на неблагоприятни стресови условия. Едва ли е вирусно заболяване, тъй като то е придружено и с друга...
ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Моят внук Иван днес става на 2 години. Желая му от сърце да расте здрав и щастлив. Това написа в профила си във Фейсбук премиерът Бойко

Петгодишен става мандатът на генералните директори на БНТ и БНР, както и на управителните им съвети. Това предвиждат промените в Закона за радиото и телевизията, внесени на 10 юли от председателя на Комисията по култура и медии в Народното събрание Вежди Рашидов. Досега мандатите бяха 3-годишни. Ако промените бъдат приети

Пряк контрол от ЕЦБ над големите банки, достъп до 30 млрд. евро спасителен фонд при проблем До 2022 г. доходите на българите трябва да растат с по-бързи темпове, инфлацията да остане ниска и под контрол, а лихвите по кредитите да продължат да намаляват. Банките, работещи в България, ще бъдат контролирани от Европейската централна банка и БНБ