Очакваните валежи ще подобрят условията за вегетация на земеделските култури

Драгомир Атанасов, агрометеоролог

През изтеклия седемдневен период в част от Северна и Южна България паднаха валежи между 20-30 л/кв.м (Ново село, Видин, Враца, Лом, Оряхово, Плевен, Велико Търново, Свищов, Кюстендил, Стара Загора, Казанлък, Сливен, Чирпан), а в районите на Кърджали и Сандански - над 40 л/кв.м. Това подобри почвеното овлажнение и условията за протичане на вегетационните процеси при земеделските култури.

През следващата седмица агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичнaтa нормa за третото десетдневие на ноември. Вегетационните процеси при есенните посеви ще протичат с нормални темпове. Прогнозираните чести валежи в по-голямата част от страната ще продължат да подобряват влагозапасите, най-напред в горните, а след това и в по-дълбоките почвени слоеве.

През периода при пшеницата, предимно в източните части от страната (Главиница, Карнобат, Долни чифлик, Силистра), ще протичат фазите трети лист, братене и преход към братене. При посевите засети в края на октомври и през първото десетдневие на ноември ще се наблюдават фазите поникване и начално листообразуване (Търговище, Бъзовец, Павликени, Кнежа, Казанлък, Кюстендил).

През периода сезонните агротехнически мероприятия са свързани със извършване на фитосанитарни дейности в овощните насаждения (почистване от листа и мумифицирани плодове, отстраняване на сухите клони и остъргване на старата и напукана кора), почистване на площите използвани за отглеждане на зеленчукови култури от растителни остатъци, изкореняване на болните от бактериален рак лози в лозовите масиви, загребване на лозовите главини, провеждане на дълбока оран на полетата предвидени за пролетни окопни култури. Условия за работа на полето ще се създават в последните дни от периода, когато вероятността за валежи намалява.