Сериозен успех в управлението на улова на калкан постигна страната ни, съобщават от пресцентъра на МЗХГ. Това се случва благодарение на ефективната работа между риболовния сектор, наука и администрация. 

През следващата година България и Румъния ще имат право на риболов на калкан по 75 тона, общо в размер на 150 тона, което е с 32% повече спрямо досегашното разрешено количество, или по 57 тона за всяка страна. 

Решението бе съобщено по време на 43-та годишна сесия на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (ГКРСМ) в Атина. Предстои да бъде официализирано в доклад от заключителната среща. 

По време на сесията бяха одобрени мерки за мониторинг, наблюдение и контрол в рибарството в зоната на компетентност на ГКРСМ, както и въвеждането на мерки за защита на уязвимите морски екосистеми и др. Обсъдени бяха и бъдещи действия за опазване, управление и контрол на ключови морски запаси в Средиземно и Черно море.

Много важно послание за бъдещото управление на калкана е подобряването на научните съвети чрез повишаване на количеството и качеството на данните от риболова.