Европейската комисия повиши оценката си за износ на пшеница извън ЕС през 2018/19 до 20,6 млн. тона, в сравнение с 20,3 млн. тона миналия месец.

Тя е все още по-ниска от резултатите от предходната година при 21 млн. тона.

Първите оценки за 2019/20 ще бъдат публикувани на 15 юли.

През 2018/19 г. се очаква износът на ечемик да възлезе на 4,6 млн.тона срещу 5,7 млн. тона година по-рано

Вносът на царевица е 23,7 млн. тона, което значително надвишава резултатите от 2017/18 г. за 17,7 млн. тона.