Освен че е един от най-ефективните торове, той е и един от най-безопасните за околната среда

Земеделските производители да преминат от карбамид на амониев нитрат при извършване на наторяване на култури, препоръчва доклад, изготвен на правителството на Великобритания.

Препоръката е част от Стратегията за чистия въздух за 2019 година на Обединеното кралство.

В доклада е посочено, че земеделският сектор е отговорен за 88% от емисиите на амоняк през 2016 година. От тях 23% са резултат от прилагането на торове.

Въпреки че амониевият нитрат е по-скъп по отношение на цената, вече е предпочитан пред уреята в Обединеното кралство. Освен, че е един от най-ефективните торове, амониевият нитрат е и един от най-безопасните за околната среда, защото при него емисиите на амоняк са най-ниски.

Докладът за чистия въздух посочва, че правителството е подготвено да въведе законодателство, насочено към намаляване на емисиите от торове на основата на карбамид “във възможно най-кратък срок”, въпреки че всеки нов закон ще дойде след период на консултации относно политиката тази година.

Като част от по-широк, дългосрочен фокус правителството също така планира да възложи на група експерти в областта на селскостопанската политика, агрономи, учени и икономисти да изготвят “препоръки за оптималната форма на регулиране, за да се сведе до минимум замърсяването” от използването на торове. “Препоръките трябва да дадат приоритет на използването на органични торове”, се казва в доклада.

Въпреки че има собствено производство, вносът на амониев нитрат в Обединеното кралство през периода юли-юни 2017-2018 г. възлиза на 296 000 тона, показват данните на Евростат.