Отчетоха на празника на селскостопанската наука

Радина Иванова

Едно от големите предизвикателства, които успяхме да реализираме, са промените в Закона за Селскостопанска академия, които позволиха автономен бюджет, каза министър Румен Порожанов днес на честването на земеделския празник "Дарове на природата".

С това около 5 пъти ще вдигнат собствените си приходи научните работници и институтите, заяви той, като напомни, че миналата година те са били 3 милиона, а след промените в закона, които са реализирани само за 4-5 месеца, собствените приходи са се увеличили до 11 милиона лева.

Без помощта на научния сектор е невъзможен добър стратегически план за новата ОСП, категоричен бе министърът. Според него трябва да се направят секторни анализи, затова симбиозата между наука, държавна администрация и, разбира се, бизнеса, е така значима. Очакванията ни към Селскостопанска академия са безспорни, но безспорен е и потенциалът й, заяви Румен Порожанов.

Проф. Васил Николов, директор на ССА, изказа благодарности за осъществената реформа, която 7-8 години никой не е поискал да направи (Виж видео).

Той награди институти и научни работници за принос в земеделската наука.

Почетното звание "Доктор хонорис кауза" бе връчено на проф. д-р Димитър Домозетов от Института по земеделие в гр. Кюстендил.