Компанията за прецизно земеделие НИК обяви на специална пресконференция днес, че става ексклузивен представител на продуктовите линии Kverneland на норвежката компания Kverneland Group. Сътрудничеството не само разширява портфолиото на НИК, а се очаква да допринесе за цялостно развитие на технологиите в земеделието.

Специално за събитието по обявяването на партньорството в България пристигнаха Arild Gjerde, член на борда на директорите на Kverneland и вицепрезидент, както и Sigmund Olsen, търговски директор в Kverneland, отговарящ пряко за региона, в който попада България. Те изказаха своите позитивни мнения за развитието на земеделието в страната ни и неговото технологично ниво, както и  за досегашната роля на НИК във внедряването на иновации и променянето на практики в сектора.

"За нас партньорството с Kverneland е възможност да работим в посока промяна на още практики в земеделието така, че то да става все по-модерно, все по-иновативно и в същото време по-продуктивно. Разполагайки с модерна техника и привличайки млади и образовани кадри на работа в земеделието, ние вярваме, че неговото развитие ще се ускори", сподели управителят на НИК Иво Куманов.

Очаква се партньорството да допринесе за технологичното развитие на сектора и модернизиране на машините и повишаване на тяхната на нивото на тяхната автоматизация. Също така и за решаване на някои от текущите предизвикателства пред земеделието ни - нуждата от производство на повече и по-качествена храна и с по-малко ресурси, както и най-често срещаните от земеделци проблеми, свързани с повишаването на разходите и липсата на хора. Основна мисия на двете компании е заедно допринесат за ефективно и устойчиво земеделие.